Till innehållet

En person anses ha svår funktionsnedsättning om han eller hon har särskilda svårigheter attröra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita offentliga kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänst kan användas både för att uträtta ärenden och för fritidsresor. Om ledsagare är beviljad kan denna följa med på resan, utan att behöva betala för den.

Färdtjänst kan också beviljas för studie- och arbetsresor.

Färdtjänsten får inte användas till läkar-, sjukhus- eller rehabiliteringsresor, eftersom man kan söka om ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) för dessa resor.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ger rätt till minst 18 enkelresor/månad.

Med beviljat färdtjänstkort eller färdtjänstbiljett kan man resa inom egen hemkommun och till närbelägna kommuner.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och till den bifoga ett läkarintyg.

Lista på kontaktuppgifter

Du kan också vid behov kontakta socialarbetare inom funktionshinderservicen för ytterligare information.

Alla beställningar av taxi- och invalidtaxiresor som Vasa stad betalar att ske via samma taxicentralsnummer: 06 320 3745

Ansökningar skickas till adressen Barn- och familjesocialarbete eller Vuxensocialarbete, PB 241, 65101 Vasa.

Mera information: Handikappservicen tfn 040 546 9588, telefontid ti-to kl. 9.00-10.00

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela

Socialarbetanas- och socialhandledarnas tidsbeställning/ telefontid kl 10 – 11 puh 06 218 1111

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby

T.f. socialarbetare (telefontid må. och to. kl. 9-10) tfn. 06 327 7224

Therese Beijar, byråsekreterare tfn 06 218 4145

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid mån. och tors. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Stengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Maria Liljestrand, socialarbetare, tfn. 06 786 2614

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (A-K), Jakobstad och Larsmo

Bodil Häger-Kantola, socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre
 • Färdtjänst – Larsmo och Nykarleby

Bodil Ravall, socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna
 • Färdtjänst – Jakobstad

Erika Holm, socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Färdtjänst – Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Josefine Björkfors, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Färdtjänst – Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Gun Vikström, socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Ida-Sofia Moilanen, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax

Ärenden som gäller personer under 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens barnteam

Kontaktperson till barnteamet meddelas senare. Till dess, ta kontakt med socialarbetare Fanny Bäck tfn. 040 6508123

Ärenden som gäller personer över 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens vuxenteam

Socialarbetare Fanny Bäck, arbetar tisdag – fredag tfn. 040 6508123

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9 – 10

Socialhandledare Katri-Helena Hakomäki tfn. 040 4836342

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbete kl 09.30 – 10.30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetarnas, telefontid vardagar kl. 9:30 – 10:30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetaren nås via välfärdsområdets växel, tfn.
06 218 1111