Till innehållet

Om du är i behov av särskilt stöd, kan socialarbetaren i hälso- och sjukvården stöda dig och främja dina möjligheter till en självständig och aktiv fortsättning. Målsättningen är att tillsammans med dig hitta lösningar, som minskar de hinder eller begränsningar som sjukdomen/krisen medför.  

Du kan ta kontakt om du till exempel: 

  • behöver stöd i frågor kring arbets- och studieförmåga 
  • behöver hjälp med att reda ut dina möjligheter till service eller rehabilitering 
  • är orolig över din bostadssituation 
  • behöver stöd i vardagen eller med livshantering 
  • har frågor kring socialskydd och ekonomi 
  • behöver stöd för att kunna vara delaktig i samhället 
  • vill diskutera saker som har att göra med din familjs nuvarande livssituation 

Tillsammans med dig, gör socialarbetaren en kartläggning av din situation. Socialarbetaren erbjuder dig psykosocialt stöd, samt ger dig information om dina möjligheter och rättigheter. Socialarbetaren gör en bedömning av din helhetssituation och kan tillsammans med dig, dina närstående, dina nätverkskontakter och övriga yrkesgrupper delta i planeringen av din fortsatta vård, service och rehabilitering. 

Vid varje avdelning och poliklinik finns en socialarbetare, som är anträffbar vardagar kl. 8-16. Det behövs ingen remiss,  du kan ta kontakt t.ex. per telefon. Besöken hos socialarbetaren är avgiftsfria.  

Adress: Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa , Seriegatan 2, 65320 Vasa 

Läge: RF1, A1, Y0 

Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00 

Ledande socialarbetare 040 568 4823

Onkologi, strålbehandling 06 213 2255 

Neurologi, lungsjukdomar, krävande rehabilitering, smärtpoliklinik och fysiatri 06 213 2258 

Barnsjukdomar, förlossning, gynekologi, SERI-stödcentret för dem som utsatts för sexuellt våld 06 213 2256 

Inremedicin, dialys, kirurgi 06 213 2257 

Jourpolikliniken, jouravdelningen, intensivvårds- och övervakningsavdelningen 
06 213 8220 

Psykiatrisk poliklinik  040 688 6224,  040 568 4823 , 044 323 2223 

Akutpsykiatrisk avdelning 1  040 568 4823 

Akutpsykiatrisk avdelning 2  040 688 6224

Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5  044 323 2223

Ungdomspsykiatrisk avdelning och poliklinik  040  715 4273 

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby

Adress: Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad 
Läge: A, H4, I1 
Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00 

Socialarbetare 050 502 3614

Primärhälsovård, specialsjukvård (utom neurologi och fysiatri), Nykarleby vårdavdelning A9, Barn- och ungdomsavdelning 

Socialhandledare 06 786 2529 
Fysiatriska enheten 

Socialarbetare 06 786 2519 
Avdelning för avancerad rehabiltering H2 , neurologi, akut allmänmedicinsk avdelning B1, akut allmänmedicinsk avdelning B2, allmän medicin och intevallvårdsavdelning B3 

Adress: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm 
Läge: E flygeln, rum 78  
Öppethållningstider: må-fre 8.00-16.00, mottagning enligt tidsbeställning. 
Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 12–13  

06 218 4024