Till innehållet

Beskrivning av servicen

I bedömningen av servicebehov går socialarbetaren och familjen tillsammans igenom familjens situation och eventuella problem. Socialarbetaren träffar barnet och föräldrarna vid flera tillfällen. Träffarna ordnas såväl på socialkontoret som hemma hos familjen. Vid behov träffar socialarbetaren också samarbetsparter från exempelvis daghem eller skola.  

Då servicebedömningen görs är alltid barnets bästa i fokus och målet är att utreda om familjen behöver stöd samt att hitta de rätta stödformerna.  

På basen av utredningen kan socialarbetaren hänvisa familjen till olika stödformer. Om behov finns, öppnas en klientrelation inom barn- och familjesocialarbetet eller inom barnskyddet. Om inget stödbehov finns, konstateras detta och klientrelationen avslutas. 

Då servicebedömningen är färdig skickas den till barnets vårdnadshavare. Socialarbetaren ska bedöma servicebehovet inom tre månader från att man tagit kontakt i ärendet. 

Gör så här

Om du behöver stöd kan du kontakta barn- och familjesocialarbetet per telefon. Det finns också olika blanketter som du kan fylla i för att ta kontakt. 

Om du vill ansöka om en specifik stödform inom basservicen till din familj kan du fylla i blanketten ”Ansökan om basservice för barnfamiljer” elektroniskt eller lämna in den till pappers. 

En yrkesutövare eller myndighet kan tillsammans med en familj göra en kontakttagning eller anmälan om behov av socialvård. Detta görs genom att fylla i blanketten ”kontakt och anmälan till socialvården” elektroniskt eller till pappers.  

Vem som helst som är orolig för ett barns eller en ung persons välmående kan göra en barnskyddsanmälan. Enligt lag har olika myndigheter och yrkesutövare en skyldighet att trots sin tystnadsplikt göra en barnskyddsanmälan. Om man är osäker på när en barnskyddsanmälan ska göras kan man läsa våra anvisningar till yrkesverksamma och myndigheter. Man kan även rådfråga socialarbetaren. En barnskyddsanmälan kan göras genom att fylla i blanketten ”barnskyddsanmälan” elektroniskt eller till pappers eller genom att ringa till socialarbetaren. 

När kan familjen behöva stöd 

Familjen kan behöva stöd i olika utmanande livssituationer. Svårigheterna kan kretsa kring uppfostran och omvårdnad, relationerna inom familjen eller barnets beteende. Stöd kan också behövas exempelvis vid en plötslig krissituation, vid missbruksproblem eller om det förekommer våld i hemmet. Stödbehovet kan vara tillfälligt eller långvarigt.  

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Kontakter, meddelanden, vägledning och rådgivning för barnfamiljer vardagar kl 8-12, tfn. 06-218 1417

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Masanen Jenni, ansvarig socialarbetare barn- och familjeservice, tfn. 040 483 63 24

Rantala Elina, socialarbterare, barnskydd (telefontid kl. 10-11), tfn. 040 485 05 70

Besöksadress: Familje- och individomsorgen, Centrumvägen 4, Smedsby 

Alla nya kontakter och barnskyddsanmälningar: 

Telefontid: måndag, tisdag & fredag kl. 12–13, onsdag & torsdag kl. 8.30–9.30 

Pia Bäck, socialarbetare (må-to), tfn. 06 218 4155 

Madeleine Svanström, t.f. socialarbetare (ti-fre), tfn. 06 218 4164 

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Konsultation och barnskyddsanmälningar: må-fre kl. 8-16, tfn. 050-463 27 70

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Konsultation och brådskande ärenden, Enheten för barnskydd: måndag-fredag kl. 8-16, tfn. 040 805 17 26 

Anette Ohlsson, servicesekreterare tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare tfn. 040 805 1617

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax 

Telefontid dagligen mellan kl. 8.30–9.30. 
Susanne Lindh,  socialarbetare,  mån, ons & tors, tfn. 06 218 7411 
Susanne Amoako, socialarbetare, mån–fre, tfn. 06 218 7409

Svevar Annika, socialhandledare tfn. 050-5381060

Brådskande ärenden mån-fre kl. 8 – 16.00 tfn. 040-654 10 67

Besöksadressen: Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Lena-Maria Tuure
, socialarbetare tfn. 050-4064831 (må, ti, to, fre kl.08.30-09.30) 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 0504403207

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Barnskyddsanmälningar och kontakttagningar, vardagar 8-16, tfn. 040-167 97 15

Susanne Rounikko, socialarbetare, vardagar 9.30-10.30, tfn. 040-482 77 19

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

Blanketter