Till innehållet
  • stöder barnfamiljer och föräldraskap samt främjar barnets individuella uppväxt och positiva utveckling samt delaktighet
  • stöder barnfamiljer i ärenden som berör livshantering, underhåll, främjar integration och samt minskar på ojämlikheten
  • främjar och minskar på skador som beror på problemanvändningen av rusmedel och andra problem med mentala hälsan samt främjande av familjernas funktionsförmåga och säkerhet
  • tryggar rätten till en säker uppväxtmiljö för barn som behöver särskilt stöd och skyddar samt även en balanserad och mångsidig utveckling för dessa (barnskydd)

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65100 Vasa 

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tel. 040 624 1185

Kalliokoski Salme, t.f. socialarbetare, tel. 0408223659  

Alho Sanna, socialarbetare, tel. 0401835867  

Björni Päivi, socialarbetare, tel. 0400299768  

Erholtz Johanna, socialarbetare, tel. 0405444311  

Kannisto Taina, socialarbetare, tel. 0406591922  

Tastula Sarika, t.f. socialhandledare, tel. 0401533839  

Sillanpää Riitta-Leena, förmånshandläggare, tel. 040 5782 187

Besöksadress: Enheten för barnskydd, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H,
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Yvonne Åkerlund, ledande socialarbetare, tfn. 040 805 1533

Yvonne Nystedt, socialarbetare, tfn. 040 805 1935

Katarina Sjölund, socialarbetare, tfn. 040 805 1595

Toni Lindgren, socialhandledare, tfn. 040 805 1527

Charlotta Grankulla, socialhandledare, tfn. 040 805 1543

Julia Nurmirinta, socialhandledare, tfn. 040 805 1840

Erik Antfolk, socialhandledare, tfn. 040 805 1839

Genom att ta kontakt med en socialarbetare kan barn, unga och föräldrar få sitt servicebehov bedömt och bli erbjudna stöd i enlighet med deras behov.

Blankett

Chef för barn- och familjesocialarbete

Anette Hakala, tel. 040 744 1227

anette.hakala@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Relaterade tjänster