Till innehållet

Akutpsykiatriska teamet tar emot patienter som kommer med dejour- eller brådskande remiss.

Akutmottagningen

Dejourverksamhet: patienter med dejourremiss, vårdbedömningar, intagningar till avdelning, konsultationer, telefonjour.

Intensiva vårdkontakter kan erbjudas i psykiatriska poliklinikens andra arbetsgrupper vid behov. Den individuella vårdtiden kan vara från några besök till flera månader. Personalen består av läkare, sjukskötare, klinisk specialistsjukskötare, socialarbetare, psykolog och vid behov andra specialarbetare.

För att få vård behövs en remiss. Under kväller och veckoslut kommer patienter med dejourremis, de tas emot på akutpsukiatrins avdelning 1.

Vi har öppet vardagar klockan 8-15.30 

Kontaktinformation

Psykiatrins jourhavande sjukskötare 06 213 2009 dygnet runt 

Psykiatriska polikliniken 06 213 2272 mån-fre 8-15.30 

Osoite

Seriegatan 2, F-huset, 1. våningen