Till innehållet

Syftet med vården är att få ett slut på klientens långvariga missbruk. En vårdplan uppgörs för klienten med hänsyn till hens fysiska, mentala och sociala situation. Dessutom bedöms ett behov av eventuell fortsatt vård. Vid behov samarbetar man med andra aktörer inom social- och hälsovården. 

Tillnyktringsvård

Tillnyktringsvård erbjuds klienten i initialskedet av vården då hen är berusad. Syftet är att säkerställa att klienten tryggt klarar sig ur det akuta berusningstillståndet.

Avgiftnings- och avvänjningsvård

Syftet med avgiftningen och avvänjningen är att få ett slut på ett missbruk som pågått länge och att lindra abstinensbesvären. Akuta abstinenssymptom och komplikationer på grund av riklig användning av rusmedel behandlas vanligtvis med medicinering. På klienter som lider av läkemedelsberoende tillämpar man ett läkarordinerat nedtrappningsschema av läkemedlen. Under avgiftnings- och avvänjningsbehandlingen kan man reda ut klienternas akuta krissituationer och tillsammans med klienten göra upp en plan för den fortsatta vården för att stöda hens drogfrihet. Vården genomförs enligt klientens individuella behov.

För den här servicen behövs ingen remiss. Du kan själv kontakta missbrukarcentret och fråga om platssituationen. Du kan söka vård oavsett tid på dygnet.

Kontaktuppgifter

Vasa missbrukarcenter 06-325 2400 (öppet dygnet runt) 

Chef för missbrukarcentret, Mika Nevasaari, 040 544 7917 

Biträdande avdelningsskötare på missbrukarcentret, Sara Korhonen, 040 688 5630

Adress

Roparnäs sjukhusområde, avdelning C1 Seriegatan 2, Vasa