Till innehållet

På avdelningen vårdas mångproblematiska, vårdkrävande patienter som har både mentalvårds- och/eller drogproblematik. Under vården görs en psykiatrisk utvärdering och en mångprofessionell vårdplan. Lämplig eftervård ordnas för patienten före utskrivning. 

Vården baserar sig på att alla människor är likvärdiga och har rätt till god vård oberoende av ålder, tro, nationalitet, ras eller samhällsställning.

Vården kan ske på frivillig basis eller mot patientens egen vilja. Under observationstiden och vården kan patientens grundrättigheter begränsas. Målet är att skydda patienten. Begränsningarna grundar sig på mentalvårdslagen. Här finns mera information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter.

Avdelningens dörrar är låsta och rörelsefriheten är begränsad. Patienten kan få frigång när måendet tillåter och det innebär att patienten kan röra sig fritt på sjukhusområdet. Gällande ärenden utanför sjukhusområdet samt permissioner, görs skild överenskommelse. 

Medicineringen som är en del av vården, uppföljs och ändras vid behov av läkare. 

Vårdtidens längd är individuell och kan variera beroende på sjukdomens art och symtom. 

Hur får vård hos oss?

Man behöver en remiss som fås via den egna hälsovårdscentralen, samjouren, arbetshälsovården eller via psykiatriska öppenvården för att komma till avdelningen. 

Om du har en vanlig remiss kommer du in för bedömning eller eventuellt inskrivning via akutpsykiatriska arbetsgruppen vardagar klockan 8-15.30. Akutpsykiatriska arbetsgruppen finns på samma område som avdelningen men i F-byggnaden,första våningen.    

Vid övriga tider sker bedömning på avdelning 1. 

Patienter som har en observationsremiss bedöms dygnet runt på avdelning 1.

Egenvårdare som stöd i vården

Egenvårdaren ansvarar för och planerar tillsammans med patienten själv och läkaren patientens helhetsvård. Egenvårdaren reserverar tid för patienten, lyssnar, samtalar samt hjälper till med praktiska saker. Egenvårdaren lyssnar till anhöriga och ser till att de kan delta i vården. 

Egenvårdaren är en del av arbetsgruppen och fungerar som patientens kontaktperson mellan vårdande enhet och myndigheter. I samarbetet deltar utöver vårdpersonalen även läkare, socialarbetare och psykolog. 

Under vårdtiden kan hembesök göras. Vi samarbetar med hemkommunens öppenvård och strävar till att ordna familjesamtal eller nätverksmöten.

En mångprofessionell arbetsgrupp ansvarar för patientens vård. Arbetsgruppen består av:  

  • Läkare 
  • Sjukskötare, mentalvårdare/närvårdare 
  • Avdelningssekreterare  

Vid behov används familjeterapeutens, ergoterapeutens, fysioterapeutens, sjukhusteologens och motionsledarens tjänster. Personalen har tystnadsplikt och har beredskap att bemöta patienter på båda inhemska språken även tolktjänst finns att tillgå.

Vardagen på avdelningen börjar med ett gemensamt morgonmöte efter frukost, vi strävar till att alla patienter och personal deltar. Dagens program presenteras. Dags- och veckoprogrammet finns på avdelningens anslagstavla. Man deltar i aktiviteter enligt mående. 

Mobiltelefoner och egna datorer  

Du kan använda din telefon eller bärbara dator. Du tar väl i beaktande andra patienters integritet. Den som vill kontakta dig kan ringa till patienttelefonen. 

Pengar och värdeföremål 

Sjukhuset eller personalen ansvarar inte för dina värdeföremål, pengar eller privata kläder, inte heller för föremål som lämnats för uppbevaring. Undvik därför att ta med onödiga föremål till avdelningen. 

Trygghetsaspekter 

Undvik att ta med farliga och vassa föremål (till exempel saxar, stickor, knivar) och glasföremål till avdelningen. För din egen och andras trygghet förvaras inte dessa föremål i eget rum.

Frigång  

Frigången kan begränsas enligt mående samt överenskommelse med läkare och personal.

Permissioner 

Permissioner sker enligt överenskommelse med läkare och personal. Vanligen infaller permissioner under veckoslut. 

Café 

Café finns på sjukhusområdet i C-huset, första våning. Café är öppet vardagar mellan klockan kl. 9.30-10.30 samt 13.15-15.

Måltider 

Måltiderna äts i patientmatsalen enligt följande: 

  • Morgonmål klockan 8.00 
  • Lunch klockan 11.00 
  • Kaffe klockan 13.30 
  • Middag klockan 16 
  • Kvällsmål klockan 19.30 
  • Nattbit klockan 21 

Alla dagar mellan klockan 14-19 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Kansliet 06 2132200 

Fax 06 2132208 

Avd.skötare Sofia Storfors 044 323 2175 

Address

Akutpsykiatrisk avdelning 1 

B-byggnaden, 1. våningen. 

Seriegatan 2 

65230 Vasa  

Besökstider: klo 14-19 

Öppethållningstider: Dygnet runt