Till innehållet

Servicerådgivningen omfattar: 

  • Allmän rådgivning och handledning vid utmaningar gällande åldrande 
  • Hembesök hos personer som fyller 80 år i syfte att främja välbefinnande och hälsa 
  • Hälsoträffar för dem som fyller 77 år 

Hembesök i syfte att främja välbefinnande och hälsa 

Vid hembesöken bedömer vi klientens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga samt stödjer klienten att klara sig och bo hemma. Vid behov ger vi handledning och rådgivning om tillgängliga tjänster som stödjer val som främjar klientens välbefinnande.

Besöken är frivilliga och kostnadsfria.

För vem? 

Hembesök som främjar hälsa och välmående får invånare som fyller 77 och 80 år och som inte använder några tjänster regelbundet.  Inbjudan och intervjuformulär skickas hem per brev. Klienten bokar själv en tid för hembesöket, alternativt för ett besök på mottagningen.

Hälsoträffarna riktar sig till invånare som fyller 77 år. Besöket på mottagningen innefattar ett möte med en sjukskötare och en fysioterapeut.

Under mötet kartlägger vi klientens hälsotillstånd, välbefinnande och funktionsförmåga. Om det behövs, ger vi handledning och rådgivning om tillgängliga tjänster.

Hembesök som främjar hälsa och välmående får invånare som fyller 80 år och som inte använder några tjänster regelbundet.  Inbjudan och intervjuformulär skickas hem per brev. Klienten bokar själv en tid för hembesöket, alternativt för ett besök på mottagningen.

Vi ger allmän servicerådgivning och handledning vid utmaningar gällande åldrande. Seniorcentrets servicerådgivare tfn 040 168 4939 eller Seniorcentrets hälsovårdare tfn 0400 992 438.

Hembesök i syfte att främja välbefinnande och hälsa:

Hembesök hos dem som fyller 80 år, servicerådgivare, tfn 040 168 4939.
Hembesök för personer över 65 år och närståendevårdare och hälsoträffar för de invånare som fyller 77 år, Seniorcentrets hälsovårdare tfn 0400 992 438.