Till innehållet

Servicerådgivarna är sakkunniga inom hälso- och sjukvården och de erbjuder praktisk hjälp, lyssnar och stöder i samband med ditt besök. 

Servicerådgivarna hjälper dig att hitta rätt. Servicerådgivarens hjälp är avgiftsfri. 

Om du vill träffa servicerådgivaren då du är på sjukhuset kan du begära att personalen i Informationen kallar på servicerådgivaren till din hjälp.  

Kontaktuppgifter  

Läge: Vasa centralsjukhus, huvudaula 

Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa 

Öppethållningstider: vardagar kl. 07-00-15.00 

Servicerådgivare: 06 213 1315