Till innehållet

Patienttransport fungerar som vårdens stödtjänst. Vårdpersonalen ansvara för den medicinska bedömningen av patienten och beställer transport utefter den bedömningen genom en bokningsbeställningstjänst, ett webbaserat verktyg. Patienttransportören får uppdraget direkt i sin mobil. 

I samarbete med vårdenheter har vi som mål att patientens vård ska flyta så smidigt, tryggt och behagligt som möjligt.