Till innehållet

Kundservicecentralen – handledning, rådgivning och tidsbeställning

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet må–to kl. 8–16 och fre kl. 8–14. I kundservicecentralen gör vi en första bedömning och ger handledning och råd. Syftet är att med låg tröskel ge stöd i vardagen och i frågor gällande välmående, i första hand via lättanvända digitala kanaler. Kunden vägleds vidare om det krävs en noggrannare redogörelse.

Bedömningen av vårdbehovet kan göras via telefon. Vid bedömningen utreds orsaken till att klienten tar kontakt, sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad samt hur brådskande fallet är utgående från de uppgifter personen som tar kontakt lämnar.

Ring det avgiftsfria numret 116117 innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen betjänar 24/7. Kontakta …

Omaolo är en elektronisk kanal för tjänster och skötsel av ärenden inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och mun- och tandvården. Omaolo stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp.

Bekymrar du dig över din ekonomiska situation? Välfärdsområdets ekonomirådgivning ger råd och hjälp i ekonomiska frågor med låg tröskel och utan kostnad.