Till innehållet

På specialgeriatriska avdelningen vårdas patienter med allmänmedicinska sjukdomar inom specialiteten geriatrik.

Den specialgeriatriska avdelningen har 18 patientplatser. På vår avdelning vårdas geriatriska patienter som av någon hastigt påkommen anledning är oförmögna att klara sig hemma. Anledningen kan vara till exempel försämrat allmäntillstånd, infektion eller delirium. 

Patienterna kommer via akuten eller centralsjukhusets andra avdelningar. På avdelningen ges vård enligt symtom i enlighet med patientens vårdplan. Den genomsnittliga vårdtiden på vår avdelning är ungefär tio dygn.

Då sjukdomen inte längre kräver behandling på sjukhus, planerar vi noggrant för att tryggt kunna skriva ut patienten. För att patienten ska klara sig hemma, planeras nödvändiga hjälpåtgärder i hemmet i samarbete med anhöriga och representanter för hemservicen.

På vår avdelning arbetar regelbundet en läkare, en avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, anstaltsbiträden och en avdelningssekreterare. Vid behov får vi tjänster av en fysioterapeut, ergoterapeut och socialarbetare. Vi konsulterar även andra specialister ifall det finns behov.

Patienterna hänvisas till avdelningen från akuten eller andra avdelningar av en koordinerande skötare.

Kontaktuppgifter

Kansliet 06 213 2841 / 040 193 6676

Avdelningssekreterare Tiina Tuori 040 578 4311

Avdelningsskötare Kirsi Haavisto 044 323 2215

Adress

Dammbrunnsvägen 4

65100 Vasa

Besökstider:

Besökstiderna på avdelningen är 14-15 och 18-19. Andra tider enligt överenskommelse.