Till innehållet

Njurskötarens mottagning

Klinisk specialistsjukskötare/njurskötare fungerar som sakkunnig resurs i klientens vårdplanering och koordinering. Hon har egen mottagning men arbetsfältet är hela sjukhuset med patientundervisning och –rådgivning, konsultationer och personalskolningar.

Tillhörande tjänster