Till innehållet

På mottagningen sköts även kroniska sjuka patienter, bland annat uppföljning av HIV-patienter är på infektionsöverläkarens ansvar. Infektionsöverläkaren fungerar som sakkunnig i hela sjukvårdsdistriktet i ärenden som är fastställda i infektionslagen, inremedicin samt epidemier och sjukhushygieniska detaljer.