Till innehållet

Till oss kommer du med  en remiss från en annan vårdinrättning.

På basen av remissen bedömer vår läkare specialiserad på endokrinologiska sjukdomar behovet av vård.

Läs mera