Till innehållet

Till diabetesskötarnas arbetsuppgifter hör individuell handledning och stöd för egenvård av patienter med typ 1- och svåra fall av typ 2-diabetes. Diabetesskötarna samarbetar mångprofessionellt med sjukhusets vårdpersonal, andra yrkesgrupper och hälsovårdscentralens  diabetesskötare i sjukvårdsdistriktet.

Diabetesskötarna organiserar skolning om diabetes vid behov till personer med diabetes eller vårdpersonalen. Vårdförnödenheter fås från egen hälsocentral mot intyg.