Till innehållet

Till oss kommer du med  en remiss från en annan vårdinrättning.

På basen av remissen bedömer vår läkare specialiserad på blodsjukdomar behovet av vård.