Till innehållet

För alla kunder

Min Kanta

På Mina Kanta-sidor ser du dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept. Du kan också ta del av dina laboratorieresultat, förnya recept och göra upp ett livstestamente.

Omaolo

Fyll i symtombedömningen i Omaolo, du kan få egenvårdsråd och vid behov få kontakt med vårdpersonalen inom sjukvården. Du kan också göra hälsogranskning och delta i välbefinnandecoachningar. Omaolo symtombedömningen är till för över 15-åringar.

Översättningsbegäran av patientdokument

Här kan du göra översättningsbegäran till svenska eller finska. 

Laboratoriet

På Fimlabs sida kan du sköta tidsbokning, avbokning eller ändring av tid till laboratoriet.

Elektroniska tjänster kommunvis

Här hittar du kommunvisa alternativen för elektronisk tidsbokning. Du kan bl.a. boka tid till sjukvårdsmottagningen för stygnborttagning, vaccinationer och öronspolning mm. Du kan också avboka den elektroniskt bokade tiden här. Om tiden du behöver inte finns bokningsbar via webben, boka tid genom att ringa 06 218 9000.  

Vi utvecklar som bäst våra e-tjänster.

Vi utvecklar som bäst våra e-tjänster.

I nuläget kan man inte uträtta sina ärenden elektroniskt hos oss.