Till innehållet

ätstörning

8.11.2022 Från människa till människa

Från Bryssel till Österbotten – ätstörningskliniken Fredrika är vida känd för sin goda vård

På Fredrikakliniken i Jakobstad har man redan 20 års erfarenhet av att behandla ätstörningar. Under den tiden har det blivit allt vanligare med ätstörningar, men man har även fått ny kunskap om dem och behandlingsformerna har utvecklats. Man kan tillfriskna från en ätstörning, en del gör det med hjälp av professionella och en del på egen hand.