Till innehållet

Enhetens arbetsuppgifter

Resurshanteringsenheten förmedlar personal inom vård- och socialområdet för att möta vikariebehoven på välfärdsområdets arbetsenheter.

Målet är att arbetsenheterna med hög belastning ska ha tillräckligt med personal och att man snabbt ska reagera på belastningsvariationen.

Vem är vi?

Medarbetarna på resurshanteringsenheten är i huvudsak interna vikarier, det vill säga tillsvidareanställda med olika arbetsbeskrivningar. Dessa personer hoppar in vid brådskande fall, som semestervikarier och som vikarier vid lagstadgad frånvaro. Utöver detta anlitas externa vikarier vid behov, till exempel under semesterperioderna. 

Arbetet för de anställda på resurshanteringsenheten omfattar direkt och indirekt vård/service i enlighet med klientens eller patientens specialitet/servicebehov. Arbetsuppgifterna följer enheternas arbetsuppgifter. 

Rekrytering

För att främja rekryteringen har resurshanteringsenheten ett nära samarbete med områdets skolor inom social- och hälsovårdsbranschen samt med enhetscheferna inom deras område. 

Mera information om rekrytering:

KoHo-verksamhet

Enheten omfattar även KoHo-verksamhet och utskrivningsskötarverksamhet. KoHo-verksamhetens viktigaste uppgifter är att upprätthålla en situationsmedvetenhet om patientbelastningen och personalresurserna i organisationen och säkerställa att det går smidigt och rätt till när patienter flyttas från en enhet till en annan.

Utskrivningsskötarverksamheten

Syftet med utskrivningsskötarverksamheten är att skriva ut patienten från Vasa centralsjukhus så smidigt och i rätt tid som möjligt samt att identifiera patienter som behöver fortsatt vård eller stöd efter utskrivning.

Regionala kontaktuppgifter:

Vasa centralsjukhus

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Niina Rintamäki
Avdelningsskötare – Vårdserviceenheten 1
040 646 3366

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare – Vårdserviceenheten 2
044 323 2105

Maarit Lidman
Avdelningsskötare – Vårdserviceenheten 3
040-358 4162

Päivikki Vainio
Biträdande avdelningsskötare – Vårdserviceenheten 1 och 3
040 623 7457

Vasa och Laihela

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Majvor Håkans
Vasa bäddavdelningar, hälsovårdscentralens mottagningar, hemsjukvård och hemvård / Vårdserviceenheten 4
040 195 0093

Mia Östergård-Jussila
Vasa boendeenheter och Laihela / Vårdserviceenheten 5
044 323 2105

Korsholm och Vörå

Joakim Bäcklund
Koordinerande serviceförman
050 421 0474

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby

Joakim Bäcklund
Koordinerande serviceförman
050 421 0474

Britta Pekkarinen 050 570 4536
Avdelningsskötare
050 570 4536

Siw Frostdahl-Blomqvist
Avdelningsskötare
040 182 6867

Närpes, Kaskö och Kristinestad

Joakim Bäcklund
Koordinerande serviceförman
050 421 0474

Malax och Korsnäs

Joakim Bäcklund
Koordinerande serviceförman
050 421 0474

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi