Till innehållet

Enhetens arbetsuppgifter

Resurshanteringsenheten förmedlar personal inom vård- och socialområdet för att möta vikariebehoven på välfärdsområdets arbetsenheter.

Målet är att arbetsenheterna med hög belastning ska ha tillräckligt med personal och att man snabbt ska reagera på belastningsvariationen.

Vem är vi?

Medarbetarna på resurshanteringsenheten är i huvudsak interna vikarier, det vill säga tillsvidareanställda med olika arbetsbeskrivningar. Dessa personer hoppar in vid brådskande fall, som semestervikarier och som vikarier vid lagstadgad frånvaro. Utöver detta anlitas externa vikarier vid behov, till exempel under semesterperioderna. 

Arbetet för de anställda på resurshanteringsenheten omfattar direkt och indirekt vård/service i enlighet med klientens eller patientens specialitet/servicebehov. Arbetsuppgifterna följer enheternas arbetsuppgifter. 

Rekrytering

För att främja rekryteringen har resurshanteringsenheten ett nära samarbete med områdets skolor inom social- och hälsovårdsbranschen samt med enhetscheferna inom deras område. 

Mera information om rekrytering:

Regionala kontaktuppgifter:

Vårdarbetets resursenheter 1-5

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Vasa centralsjukhus

Päivikki Vainio
Avdelningsskötare – Resursenhet 1
040 623 7457

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare – Vårdserviceenheten 2
044 323 2105

Niina Rintamäki 
Avdelningsskötare – Resursenhet 3 
040 358 4162 

Helena Heino 
Biträdande avdelningsskötare – Resursenhet 1 och 3 
040 646 3366 

Vasa och Laihela

Kirsi Mylläri 
Avdelningsskötare 
Vasa stad allmänmedicinska avdelningar, hemvården, hälsocentralens mottagningar, rådgivningar och skolhälsovården – Resursenhet 4 
040 195 0093

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare 
Vasa serviceboenden och Laihela hälsotjänster – Resursenhet 5 
044 323 2105 

Korsholm och Vörå

Majvor Håkans
Avdelningsskötare – Resursenhet 6
040 193 6081

Jakobstad och Larsmo

Britta Pekkarinen
Avdelningsskötare – Resursenhet 7
050 570 4536

Pedersöre och Nykarleby 

Siw Frostdahl-Blomqvist
Avdelningsskötare – Resursenhet 8
040 182 6867

Närpes, Kaskö och Kristinestad

Sofia Österlund 
T.f. Avdelningsskötare – Resursenhet 9 
040 143 4484 

Malax och Korsnäs

Heidi Blomqvist 
Avdelningsskötare – Resursenhet 10 
040 180 0773 

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi