Till innehållet

Socialombudsman:

  • ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  • hjälper klienten med att göra anmärkningar
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar också i övrigt för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  • följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avger årligen en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

Socialombudsmannen har en rådgivande roll. Socialombudsmannen kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner. Socialombudsmannen kan inte heller ändra beslut som utfärdats av en myndighet.

Till socialombudsmannens uppgiftsområde hör offentliga och privata tjänster inom socialvården samt småbarnspedagogiken. Socialombudsmannen svarar inte för Fpa:s, arbetskraftsmyndigheternas, skuldrådgivningens, intressebevakningens eller hälso- och sjukvårdens tjänster.

Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria för klienterna.

Anmärkning

En klient som är missnöjd med kvaliteten på den socialvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med tjänsterna har rätt att framställa en anmärkning. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en färdig blankett.

Tag kontakt

Socialombudsmannen är anträffbar mån – fre kl. 8-14
Telefonnummer: 040 507 9303
E-post: sosiaaliasiamies@ovph.fi (ej skyddad e-post)

Besökadress: Krutkällarvägen 4, Vasa