Till innehållet

Socialombudsman:

  • ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  • hjälper klienten med att göra anmärkningar
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar också i övrigt för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i välfärdsområdet och årligen till välfärdsområdet lämna en redogörelse om detta. 

Socialombudsmannen har en rådgivande roll. Socialombudsmannen kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner. Socialombudsmannen kan inte heller ändra beslut som utfärdats av en myndighet.

Till socialombudsmannens uppgiftsområde hör offentliga och privata tjänster inom socialvården samt småbarnspedagogiken. Socialombudsmannen svarar inte för Fpa:s, arbetskraftsmyndigheternas, skuldrådgivningens, intressebevakningens eller hälso- och sjukvårdens tjänster.

Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria för klienterna.

Anmärkning

En klient som är missnöjd med kvaliteten på den socialvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med tjänsterna har rätt att framställa en anmärkning. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras med blanketten som hittas på sidan Klientens rättigheter inom socialvården.

Tag kontakt

Socialombudsmannen är anträffbar mån–fre kl. 8-14
Telefonnummer: 040 507 9303
E-post: sosiaaliasiamies@ovph.fi (ej skyddad e-post)

Besökadress: Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa

OBS! Om du vill ge allmän feedback om våra tjänster eller om någon enhets verksamhet, gör det via våra Ge respons -sida.