Till innehållet
  • ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet
  • ger råd och hjälper i frågor om anmärkningar eller patienskadeanmälan

Ifall du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast när de reds ut på enheten som ärendet berör. Ifall ärendet inte går att reda ut med enheten kan du kontakta patientombudsmannen.

Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården. Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt via e-post.

För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.

Patientombudsman
Österbottens välfärdsområde
Vasa centralsjukhus, A1
Sandvigsgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 218 1080
Telefontid måndag – torsdag kl. 9-11 och 12-14.

E-post: patientombudsman@ovph.fi (ej skyddad e-post)

OBS! Om du vill ge allmän feedback om våra tjänster eller om någon enhets verksamhet, gör det via våra Ge respons -sida.