Till innehållet

Vår infopunkt finns i huvudaulan, i T-byggnadens första våning. På sjukhuset arbetar servicerådgivare som hjälper dig att röra dig och sköta dina ärenden på sjukhuset.

Du kan boka fråga efter servicerådgivare via Infopunkten. Mera info om dessa hittas via länken:

Enhetens placering hittas antingen under enhetens sida under ”Våra tjänster” eller i den utskickade kallelsen.

På sjukhuset och sjukhusområdet finns det också flera informationsskyltar eller symboler som hjälper dig att hitta rätt. En lista på alla symboler hittas via följande länk: