Till innehållet

I H-huset finns bland annat en hälsocentral – med andra ord skötar- och läkarmottagningar. Under samma tak hittar du även specialsjukvårdens mottagningar, polikliniker och vårdavdelningar samt socialvårdens tjänster.

Tidtabell för flytten

Tjänsterna kommer att flytta in i H-huset stegvis. De första verksamhetsenheterna flyttar in i slutet av 2022.

EnhetFlyttar
Hälsovårdcentralen och Dammbrunnens avdelningar13.12.2022
Dialys, substitutionsvård och avdelningar A3, T2 ja T3Våren 2023
Mera vårdavdelningar, specialsjukvård polikliniker och åtgärdsenhet
Psykiatriska polikliniken, lugn/neurologisga polikliniken, psykosocial rehabilitering, HorisontVåren 2023
Psykiatriska vårdavdelningar

Karta över sjukhusområdet

Bilden visar en karta över Sandvikens sjukhusområde. De andra byggnaderna är gröna, H-huset är blå. Huvudingången är markerad med en röd boll.

Så här sköter du dina ärenden i H-huset

Tidsbeställning

Våra tjänster kräver tidsbeställning. Du kan beställa tid till skötar- och läkarmottagningarna via vårt kundbetjäningscenter, tfn 06 218 9000, där våra sakkunniga bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande du behöver vård. Specialsjukvårdens tjänster däremot kräver remiss eller ett vårdförhållande. Kontaktuppgifter för våra enheter och tjänster hittar du på vår webbplats.

Ankomst

I anslutning till H-byggnaden finns det både parkeringsområden och ett parkeringshus. Du kan köra fram till huvudingången för att lämna av dina medpassagerare och sedan köra vidare till något av våra parkeringsområden. På parkeringsområdena finns det även parkeringsplatser reserverade för personer med funktionsnedsättning (invaplatser). Du kan ta dig till centralsjukhusets område även med lokaltrafikens busslinjer 1, 4, 5, 7 och 7K. I närheten av ingångarna finns det också rejält med cykelplatser.

Anmälning

Du kan anmäla dig till ditt besök antingen med hjälp av din mobila enhet eller med våra anmälningsautomater. För att anmäla dig med våra automater behöver du ett FPA-kort, körkort eller ditt kallelsebrev. Med din mobila enhet anmäler du dig med den kod som du hittar i våra väntsalar. När du anmält dig informerar automaten eller din mobila enhet på vilken våning och i vilket rum du tas emot. För vissa tjänster skriver anmälningsautomaten även ut ett personligt id-band som du ska fästa runt din handled.

Servicerådgivare

Våra servicerådgivare finns på plats i huvudentrén varje vardag kl. 7–15 för att hjälpa dig med ditt besök.

Besök

När din närstående vårdas på en vårdavdelning i H-byggnaden kan du besöka hen mellan klockan 13 och 19. Noggrannare information om besök och avvikande besökstider fås på våra vårdavdelningar.

Annan service

I H-byggnadens tredje våning finns det en restaurang som serverar mat och caféprodukter.

I entrén finns det också ett café.

På den första våningen finns ett apotek som du når direkt via H-byggnaden. Om du inte sköter ärenden i H-huset bör du använda dig av den ingång som finns invid T-byggnadens huvuddörr.

Vad finns i H-huset?

 • Uppskattningsvis 326 000 kundbesök per år
 • Primärvårdens skötar- och läkarmottagningar/hälsocentral
 • Ortopedisk poliklinik
 • Inremedicinsk poliklinik
 • Kirurgisk poliklinik
 • Skopienhet
 • Åtgärdsenhet
 • Sårvård, fotvård
 • Lungpoliklinik
 • Neurologisk poliklinik
 • Kirurgisk vårdavdelning
 • Specialgeriatrisk vårdavdelning
 • Avancerad rehabiliterings avdelning
 • Avdelning för inremedicin och neurologi
 • Avdelning för cancersjukdomar
 • Dialysverksamhet
 • Mentalvårdsservice
 • Psykiatrins vårdavdelningar
 • Missbrukarservice
 • Substitutionsvård
 • Undervisningspoliklinik
 • Servicerådgivning
 • Kundapotek
 • Utrymmen för föreningar och frivilligverksamhet
 • Café-, kiosk- och restaurangverksamhet