Till innehållet

Tidtabell för flytten

Tjänsterna kommer att flytta in i H-huset stegvis. De första verksamhetsenheterna flyttar in i slutet av 2022.

Tidtabellen för flytten publiceras på den här sidan under hösten.

Vad finns i H-huset?

 • Uppskattningsvis 326 000 kundbesök per år
 • Primärvårdens skötar- och läkarmottagningar
 • Specialiserade sjukvårdens polikliniker och åtgärdsenheter
 • Mentalvårdsservice och service för missbrukare, från öppenvård till avdelningsvård
 • Fysioterapi
 • Dialysverksamhet
 • Specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar
 • Servicerådgivning
 • Apotek
 • Utrymmen för föreningar och frivilligverksamhet
 • Café-, kiosk- och restaurangverksamhet