Till innehållet

Sörjer inte föräldern på annat sätt för barnets underhåll eller bor barnet inte varaktigt tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag skall betalas till barnet. Då ska ett avtal om underhåll göras mellan föräldrarna. Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna med att nå en överenskommelse och fastställer avtalet. Om föräldrarna inte kan komma överens fastställs underhållsavtalet av tingsrätten. 

Om en underhållsskyldig förälder inte klarar av att betala underhållsbidrag eller har försummat att betala det, kan underhållsstöd betalas till barnet. Underhållsstöd betalas också till ett barn om faderskapet inte har kunnat fastställas. 

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om beviljandet och utbetalningen av underhållsstöd. 

Se mer på  FPA:s sida om underhållsstöd

Beskrivning av servicen

Barnatillsyningsmannen bistår med att svara på dina frågor om underhåll och fastställer underhållsavtal. 

Kontaktuppgifter

Kontakta barnatillsyningen och boka en tid för att diskutera underhåll. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

De första avtal barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid. Tfn. 040 5127928, A-K enligt yngsta barnets efternamn

De första avtal barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid. Tfn. 040 567 9603, L-S enligt yngsta barnets efternamn

De första avtal barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid. Tfn. 040 1793927, T-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Förnyande av avtal socialhandledare, telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid. Tfn. 040 183 6098

Servicesekreterare, telefontid må – fre klo 9.00 – 15.00. Tfn. 040 486 1073

Besöksadress: Vallimäentie 43 2. krs, 66401 Laihela 

Telefontid: tis kl. 9.00-10.00 och ons – tors kl. 12.30-13.30

Socialarbetare, barnatillsyningsman deltidsanställd, tfn. 040 4836 344 

Besöksadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 

Telefontid: må-tis kl. 9.00-10.00, ons-tors kl. 12.30-13.30

Socialarbetare, tfn. 06 218 4167

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

barnatillsyningsman telefontid: må-tis kl. 9.00-10.00, ons-tors kl. 12.30-13.30, tfn. 040 179 3927

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Hellström, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare, telefontid fredagar kl. 10-11. A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, magdalena.hellstrom@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10-11. G-K, enligt yngsta barnets efternamn, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682

Camilla Lundén, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare, telefontid torsdagar kl. 10-11. E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, camilla.lunden@ovph.fi, tfn 040 805 1616.

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11. 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Anette Ohlsson, servicesekreterare tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare tfn. 040 805 1617

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax 

Susanne Lindh, Socialarbetare, barnatillsyningsman, telefontid må-tis kl. 9.00-10.00, ons-tors kl. 12.30-13.30, tfn. 06 218 7411

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Pia Grandell, socialhandledare, tfn. 050 444 0764

Telefontid: ons- to klo. 9.30 – 11.00

Susanne Lindh, Socialarbetare, Onsdag 06 218 7411

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 64100 Kristinestad

Barnatillsyningsman telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid, tfn. 040 179 3927

Pia Grandell, socialhandledare, tfn. 050 444 0764

Telefontid: ons- to klo. 9.30 – 11.00

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Barnatillsyningsman telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid, tfn. 040 179 3927