Till innehållet

Föräldrar kan komma överens om att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet eller att endast den ena föräldern har vårdnaden. Föräldrarna ska också komma överens om barnets boende och om hur barnet träffar den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor. Då man avtalar om dessa frågor ska utgångsläget alltid vara barnets bästa. Avsikten är att trygga barnets ställning och kontakt med båda föräldrarna. 

Beskrivning av servicen

Barnatillsyningsmannen fastställer avtal om vårdnad, boende och umgänge samt stöder föräldrarna i att komma överens om avtalets innehåll. Då föräldrar inte kan enas om barnets vårdnad, boende eller umgänge avgörs ärendet av tingsrätten. 

Kontaktuppgifter 

Du kan ta kontakt med barnatillsyningsmannen / personalen inom den familjerättsliga servicen för att få hjälp i frågor som gäller barnets vårdnad, boende och underhåll.  

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 512 7928, A-K enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 567 9603, L-S enligt yngsta barnets efternamn

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 179 3927, T-Ö enligt yngsta barnets efternamn

Ledande socialarbetare, (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid). Tfn. 040 179 3927 

Servicesekreterare (må – fre klo 9.00 – 15.00). Tfn. 040 486 1073 

Besöksadress: Vallimäentie 43 2. krs, 66401 Laihela 

Tis kl. 9.00-10.00 och ons – tors kl. 12.30-13.30

Socialarbetare, barnatillsyningsman deltidsanställd, tfn. 040 4836 344 

Besöksadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 

Må-tis kl. 9.00-10.00, ons-tors kl. 12.30-13.30

Socialarbetare, tfn. 06 218 4167

Besöksadress:  Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais  

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid) tfn. 040 179 3927.

Besöksadress: Enheten för familjerättsliga ärenden, Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Magdalena Hellström, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och ledande socialarbetare, telefontid fredagar kl. 10-11
A-D ,enligt yngsta barnets efternamn, magdalena.hellstrom@ovph.fi, tfn. 040 805 1838

Anette Laurén Fröjdö, barnatillsyningsman, telefontid tisdagar kl. 10-11 
G-K, enligt yngsta barnets efternamn, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, tfn. 040 805 1682


Camilla Lundén, barnatillsyningsman, adoptionsrådgivare och socialarbetare, telefontid torsdagar kl. 10-11. E-F och L-M, enligt yngsta barnets efternamn, camilla.lunden@ovph.fi, tfn. 040 805 1616

Janina Häggblom-Östman, barnatillsyningsman, telefontid måndagar 10-11 
N-Ö, enligt yngsta barnets efternamn, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, tfn. 040 805 1837

Anette Ohlsson, servicesekreterare tfn. 040 805 1636

Minna Söderlund, servicesekreterare tfn. 040 805 1617

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Susanne Lindh, Socialarbetare, barnatillsyningsman (telefontid må-tis kl. 9.00-10.00, ons-tors kl. 12.30-13.30), tfn 06 218 7411

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 0401600939

Åsa Källberg, socialarbetare, tfn. 0504403207

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 64100 Kristinestad

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid) tfn. 040 179 3927.

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 – 10.00, ons – to 12.30 – 13.30, fre ingen telefontid) tfn. 040 179 3927.