Till innehållet

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen om du behöver stöd i föräldraskapet eller familjerelationerna, i frågor gällande parrelationen eller om du är orolig för barnets beteende och välmående. Familjerådgivningen erbjuder också stöd vid separationer. 

När ta kontakt med familjerådgivningen? 

•  När du önskar få hjälp med relationerna inom familjen 

•  När du som förälder oroar dig över barnets utveckling 

•  När du är orolig över barnets beteende eller känslomässiga mående, t ex rädslor, nedstämdhet, ilska 

•  När pubertetsproblem blir svårhanterliga i familjen 

•  När du önskar få stöd i föräldrarollen 

•  När det uppstått problem i parförhållandet 

•  När du funderar på skilsmässa eller separation 

Beskrivning av verksamheten


Familjerådgivningen erbjuder terapeutiska stödsamtal för familjer, par, föräldrar och barn. Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor omfattar bedömning, handledning, sakkunnigrådgivning och annat stöd i anslutning till barns uppväxt och utveckling, familjeliv, människorelationer och sociala färdigheter. Servicen planeras och förverkligas i samråd med familjen.

Familjerådgivningen erbjuder även familjerättslig medling och samarbetssamtal i samband med separation.

Personalen består av socialarbetare och psykologer. Flera i familjerådgivningens personal har terapeutisk vidareutbildning. Familjerådgivningens personal har möjlighet till barnpsykiatrisk konsultation.

Verksamheten grundas på socialvårdslagen. Familjerådgivningsbesök är konfidentiella och avgiftsfria.

Kontaktuppgifter 

Man kan kontakta familjerådgivningen per telefon för att boka en tid. Socialarbetare kan också hänvisa klienter till familjerådgivningen. 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 5 vån, 65101 Vasa 

Tidsboking, handledning och rådgivninge må, ons – fr kl. 10-12 på nummer 06 218 1416

Johanna Levälahti, ledande socialarbetare. Telefon  040 188 4554,

e-post: johanna.levalahti@ovph.fi

Mari Ojajärvi, psykolog. Tfn.  040 144 8355 

Anna-Lotta Högbacka, psykolog. Tfn. 040 183 1402 

Niina Kypärä, psykolog. Tfn.  040 513 6018 

Carita Frants, socialarbetare, familjeterapeut, sexualrådgivare. Tfn.  040 194 5637 

Sara Södö, socialarbetare, på plats må-to. Tfn.  040 186 2721 

Maria Norrgård, socialarbetare, puh.  044 424 0102

Servicesekreterare. Tfn.  040 539 0245 

Besöksadress: Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4

  • Johanna Levälahti, ledande socialarbetare. Telefon  040 188 4554, e-post: johanna.levalahti@ovph.fi

Telefontid: Tisdag kl. 8-9 samt torsdag kl. 12-13:

  • Psykolog och familjeterapeut Birgit Häger-Nylund, tfn. 06 327 7230 
  • Psykolog och familjeterapeut Benita Östergård, tfn. 06 327 7200 
  • Sarah Storm, socialarbetare, på plats: må – to, tfn.  040 355 3484