Till innehållet

Placeringarna är antingen brådskande eller öppenvårdsplaceringar. Behov av placering kommer ofta fram snabbt. Familjevårdare tar hand om barnet under den tid som behövs. Därefter återvänder barnet planenligt antingen hem eller till långvarigare vård utom hemmet. Av familjevårdare i kortvarig familjevård krävs det samma som av familjevårdare i övrigt.  

Den kortvariga familjevårdens särdrag 

Det krävs förmåga att stå ut med ovisshet. Den kortvariga familjevårdens särdrag är bland annat att ta emot barn med kort förvarning och lite förhandsinformation, att lugna och ge stöd åt ett barn i kris, ovisshet om placeringens längd, samt upprepade förändringar i familjen. På grund av uppdragets karaktär behöver åtminstone en av de vuxna vara hemma. 

Familjevårdare får stöd till sin viktiga uppgift 

Vid sidan av det stöd som erbjuds alla familjevårdare får de kortvariga familjevårdarna dessutom ett intensivt stöd av familjevårdens socialhandledare. Till familjevårdare i kortvarig familjevård betalas ett löpande arvode på grund av att arbetet kräver jourberedskap. När ett barn placeras tillkommer vårdarvode och kostnadsersättning. 

Kontaktuppgifter

Chef för familjevården Jouni Riitijoki, tfn. 040 486 2419,  jouni.riitijoki@ovph.fi 

Familjevårdens socialarbetare Camilla Helsing-Isaksson, tfn. 040 168 1568,  camilla.helsing-isaksson@ovph.fi 

Familjevårdens socialhandledare Essi Peurala, tfn. 040 689 7756,  essi.peurala@ovph.fi 

Familjevårdens socialhandledare Tea Pettersson, tfn. 040 689 7852,  tea.pettersson@ovph.fi 

Familjevårdens socialhandledare Mikaela Forsberg, tfn. 040 194 0425,  mikaela.forsberg@ovph.fi 

Sakkunnig i utvecklingspsykologi Pamela Antila, tfn. 040 632 4645,  pamela.antila@ovph.fi 

Socialarbetare Sofia Melberg-Kultti tfn. 040 184 5898,  sofia.mellberg-kultti@ovph.fi 

Relaterade tjänster