Till innehållet

Hemvården förverkligas genom att stöda personens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, självständiga utföranden och delaktighet.

Då kriterierna för hemvård uppfylls beviljas klienten i regel regelbunden hemvården ordnad av staden och därtill stödservice. Klienten kan skaffa service eller en del av dem till självfinansieringspris.

Hemvården innefattar hemservicen och hemsjukvården.

I vård- och kundärenden rekommenderar vi att du tar kontakt per telefon eller brev för att trygga datasäkerheten.

Vår personal svarar inte på frågor som berör enskilda klienters vård och kunduppgifter per e-post.

Hemservice

Hemservice hjälper människor att klara sig hemma. Välfärdsområdet kan sammanslå hemservice enligt socialvårdslagen och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen till hemvård.

Hemservice ges till äldre, personer med funktionsnedsättning och sjuka eller personer vars funktionsförmåga av någon annan orsak är nedsatt. Barnfamiljer har rätt till hemservice när det är nödvändigt att säkerställa ett barns välbefinnande. Hemservice ges vid behov, till exempel på grund av en familjemedlems skada, sjukdom, utmattning eller speciella familjesituationer.

Kontaktuppgifter

I kundärenden ta kontakt med Kund- och servicehandledningen:

Hemsjukvård

Hemsjukvården är avsedd för personer som inte på grund av begränsad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga inte självständigt eller med hjälp av en ledsagare kan använda sig av hälsocentralens tjänster.

Hemsjukvården erbjuder hälso- och sjukvård (t.ex. injektioner, sårvård, blodprover) till patienter, vars rörelse förmåga är nedsatt och inte själv kan röra sig utanför hemmet och behöver tillfälligt eller fortsatt hemvård eller anhörigas hjälp med dagliga sysslor och inte kan använda annan öppen hälsovårds service. För hemsjukvård behövs inte läkarremiss. För krigsveteraner är hemsjukvården avgiftsfri.

Hemsjukvårds kontaksuppgifter

Telefontid under vardagar kl 12-13
team 1 tfn. 044 403 8379
team 2 tfn. 044 403 8378, 044 403 8387
team 3 tfn. 044 403 8397
team 4 tfn. 044 403 8388
team 5 tfn. 044 403 8385
team 6 tfn. 044 403 8380

tfn. 050 449 3372

Telefontid under vardagar kl 12.30–13

Smedsby (Smedsby, Böle) tfn. 06 327 7442

Norra Korsholm (Köklot, Iskmo, Jungsund, Singsby, Karperö, Koskö) tfn. 06 327 7538

Replot (Replot, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Panike, Söderudden, Vistan, Björköby) tfn. 06 327 7985

Kvevlax (Kvevlax, Vallvik, Vassor, Kuni, Petsmo, Hankmo) tfn. 06 327 7975

Helsingby (Helsingby, Veikars, Karkmo, Voitby, Staversby, Toby) tfn. 06 327 7964

Solf (Solf, Munsmo, Tölby, Vikby, Rimal) tfn. 050 518 1109

Maxmo (Kastusgården, Svens-och Ohlsgården, Rökiö, Lotlax, Tuckor, Maxmo)
tfn. 050 448 3320

Oravais tfn. 050 361 8296.

Kristinestad, Tjöck, Mörtmark tfn. 040 170 4698
Lappfjärd, Perus, Dagsmark, Korsbäck tfn. 040 487 0024
Sideby, Ömossa, Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa
tfn. 040 718 3420

Telefontid under vardagar kl 8-8.30 och 14-14.30
tfn. 050 556 2637
tfn. 050 331 6424
tfn. 050 087 8929
tfn. 040 163 5797
tfn. 040 031 5293 (ons-fre)

Övermalax tfn. 050 336 1693
Yttermalax tfn. 050 086 4030
Petalax tfn. 050 356 2940
Bergö tfn. 050 356 2940
Korsnäs tfn. 050 590 9942

Telefontid under vardagar kl 12.30-13.30
Nykarleby tfn. 06 786 2770, 044 403 8424, 044 721 9036
Team Centrum tfn. 044 403 8334
Team Östra tfn. 044 403 8424
Team Västra tfn. 044 403 8345
Team Jeppo tfn. 044 721 9038, 044 403 8455
Team Munsala tfn. 044 721 9032, 044 403 8456

tfn. 040 538 2614

Telefontid under vardagar kl 12-14
Bennäs tfn. 044 403 8504
Purmo tfn. 044 403 8321
Esse tfn. 044 403 8502, 044 403 8503

Telefontid under vardagar kl 13-15

Område 1 Karta område 1 (pdf)
Centrum norra tfn. 06 325 1665 fax. 06 317 1068
Centrum västra tfn. 06 325 1257 fax. 06 317 1068
Centrum östra tfn. 06 325 1237 fax. 06 317 1068

Område 2 Karta område 2 (pdf)
Brändö team 1 tfn. 06 325 2804 fax. 06 317 1077
Brändö team 2 tfn. 06 325 2905 fax. 06 317 1077
Brändö team 3, Storviken tfn. 06 325 2106 fax. 06 317 1077

Område 3 Karta område 3 (pdf)
Roparnäs tfn. 06 325 2110 fax. 06 317 1078
Kilskiftet, Melmo, Aaltoparken, Kornäståget (vänstra sidan av Kapellbacksvägen)
tfn. 06 325 1804 fax. 06 317 1078
Kornäståget, (Högra sidan av Kapellbacksvägen) Gamla Vasa, Runsor, Höstves, Aspnäs, Prästgårdsbacken, Kråklund tfn. 06 325 1809 fax. 06 317 1078
Bobäck, Orrnäs tfn. 06 325 2210 fax. 06 317 1078

Område 4 Karta område 4 (pdf)
Vöråstan, Berggatan 2-4 bostäder 401-422 tfn 06 325 2387 fax 06 317 1074
Berggatan 2-4 bostäder 001-319 tfn 06 325 2389 fax 06 317 1074
Centrum Station tfn 06 325 2058 fax 06 317 1074
Sundom, Vasklot tfn 06 325 1659 fax 06 317 1068

Område 5 Karta område 5 (pdf)
Lillkyro tfn. 06 325 8504 fax. 06 317 1079
Gerby, Västervik, Dragnäsbäck (gräns Spetsgatan), Infjärden
tfn. 06 325 2103 fax. 06 317 1066
Hemstrand, Dragnäsbäck, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr
tfn. 06 325 2109 fax. 06 317 1066

Område 6 Karta område 6 (pdf)
Sandviken västra tfn. 06 325 2048 fax. 06 317 1069
Sandviken östra tfn. 06 325 1627 fax. 06 317 1069
Högbacken, Sunnanvik tfn. 06 325 1637 fax. 06 317 1069

Telefontid under vardagar kl 12.30–13
Vörå (Pettersbacka, Kaurajärvi, Rejpelt, Vörå centrum) tfn. 050 086 1353

Hemvårdens förman

Susanna Dahlman tfn. 044 720 1462

Amanda Lind tfn. 040 160 0753

Telefontid under vardagar kl 9-11

Smedsby, Böle, Replot
Johanna Hautala tfn. 06 218 4171

Kvevlax, Södra och Östra Korsholm, Solf
Carina Malmsten tfn. 06 218 4182

Norra Korsholm
Nina Betlehem tfn. 06 218 4156

Britt-Mari Kaarre tfn. 040 545 8092

Riitta Krooks tfn. 040 483 6353

Ros-Marie Ljungkvist tfn. 050 502 7785

Ulrika Häggström tfn. 050 441 4847

Charlotta Walberg tfn. 044 403 8557

Södra Närpes, Ekebo
Amanda Lind tfn. 040 160 0753

Norra Närpes
Ann-Charlotte Wikström tfn. 040 160 0625

Birgit Snellman tfn. 040 805 1592

Centrum
Mikaela Vehkamäki tfn. 040 530 4701

Brändö, Storviken
Kristina Råback tfn. 040 530 4705

Korsnäståget, Gamla-Vasa, Runsor, Höstves, Orrnäs, Bobäck, Roparnäs
Sanna Pikkala tfn. 040 530 4710

Vöråstan, Centrum Station, Sundom, Vasklot
Linda Kontturi tfn. 040 546 4574

Lillkyro, Gerby, Västervik, Dragnäsbäck, Infjärden, Hemstrand, Vapenbrödrabyn, Impivaara, Skogsberget, Forskärr
Marjaana Carlsson tfn. 050 046 0049

Sandviken, Sunnanvik, Högbacken
Riitta Nurminen tfn. 040 865 7453

Toiminnanohjauskeskus
Anniina Lehtimäki tfn. 040 763 8071

Minttu Krokvik tfn. 06 382 1421