Till innehållet

Tjänsten erbjuds endast klienter inom Vasas, Korsholms och Laihelas områden i nuläget, men vi utreder möjligheterna till att erbjuda tjänsten på bredare front i framtiden.