Till innehållet

Vår dagverksamhet är riktad till hemmaboende över 65 år, vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt eller riskerar att bli nedsatt.

Dagverksamheten lämpar sig för sådana personer som inte kan eller orkar delta i funktioner utanför hemmet. I bakgrunden kan finnas bl.a. ensamhet, depression eller behov av sociala kontakter.

Till dagverksamheten söks med en ansökan. Ansökan kan fyllas i antingen av klienten själv, av en anhörig eller exempelvis av personalen inom social- och hälsovården. På blanketten finns adressuppgifter för insändande av ansökan.

Syftet med vår verksamhet är att stöda hemmaboende seniorer och deras anhöriga. Målet är att stöda seniorens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och att befrämja de kunskaps- och kompetensmässiga färdigheterna gällande seniorers hemmaboende. Genom dagverksamheten stöds även närståendevårdarnas ork genom att erbjuda dem egen tid samt möjlighet till rekreation och vila.

I dagverksamhetens program ingår mångsidig rehabiliterande gruppverksamhet, måltider och utevistelse. Tidvis gör vi även resor till olika evenemang och tillställningar. För dessa uppstår eventuellt separata deltagaravgifter. Badservice erbjuder vi enbart enligt specialbehov.

Kontaktuppgifter

Azalea – dagcenter för minnessjuka
Castrénsgatan 5 C
Pb 111, 68601 Jakobstad
Öppet vardagar kl. 10-14.15

Svenskspråkig grupp: tisdagar, torsdagar och fredagar
Finskspråkig grupp: måndagar och onsdagar

040 805 1574

040 805 1568

Daglunden dagcenter
Fagernäsvägen 9, 68570 Larsmo
Öppet måndag-torsdag kl. 9-14

044 721 7511

Lyo dagcenter
Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs
Öppet vardagar kl. 10 – 15

Anmälan dagen före eller senast samma dags morgon kl. 8:00 – 9:00

06 785 0230

050 528 8050

Anne Kotiranta 040 504 2534

Heidi Furcht 050 558 7130

Stina Nyman 040 5874 870

Ellinor Engblom 050 347 1331

Vitsippan 040 175 8660

Tea Hagström 040 525 4015

Ulrika Häggström 050 441 4847

Telefontid vardagar kl 8-10

Lilli Groop 050 345 4947

Tea Hagström 040 525 4015

Pärlestunden

Pärlestunden är en avgiftsfri seniorklubb i Vasa. Pärlestunden är öppen måndag till onsdag kl. 10-14. Tidsbokning och kontaktuppgifter 040 645 8656.