Till innehållet

Inom barn- och familjesocialt arbete samarbetar socialarbetare med barnfamiljerna. Målet är att stöda familjerna, främja deras välmående och bygga upp helheter av stödformer som motsvarar barnets och familjens behov. Man kan stöda familjerna med hjälp av service enligt socialvårdslagen, som exempelvis familjearbete, hemservice eller stödrelationsverksamhet.

Arbetet görs i mångprofessionella nätverk och socialarbetaren kan vara i kontakt med viktiga samarbetsparter till familjen, som skolan, dagvården eller hälsovården.

Barn- och familjesocialt arbete inleds då familjen själv tagit kontakt med socialvården eller då man inom socialvården fått kännedom om att en familj kunde vara i behov av stöd. Arbetet i barn- och familjesocialt arbete kan påbörjas då man i en bedömning av servicebehov konstaterat att det finns ett behov av stöd. En socialarbetare eller socialhandledare inom barn- och familjesocialt arbete ansvarar för att en klientplan uppgörs och uppdateras och för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av nödvändig service och stödformer.

I sidans högerkant hittar du genvägar till sidorna, där vi berättar om bedömning av servicebehov inom barn- och familjesocialt arbete.

I sidans nederkant hittar du blanketter, med vilka du kan anhängiggöra en bedömning av servicebehov.

Barn- och familjesocialt arbete:

  • stöder barnfamiljer och föräldraskap samt främjar barnets individuella uppväxt, positiva utveckling och delaktighet
  • stöder barnfamiljers livshantering och minskar ojämlikhet
  • förebygger och förmildrar svårigheter i barns och barnfamiljers livssituationer och främjar familjernas funktionsförmåga och trygghet

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65100 Vasa 

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tel. 040 624 1185

Salme Kalliokoski, t.f. socialarbetare, tel. 040 822 36 59  

Sanna Alho, socialarbetare, tel. 040 183 58 67  

Päivi Björni, socialarbetare, tel. 0400 299 768  

Johanna Erholtz, socialarbetare, tel. 040 544 43 11  

Taina Kannisto, socialarbetare, tel. 040 659 19 22  

Sarika Tastula, t.f. socialhandledare, tel. 040 153 38 39  

Riitta-Leena Sillanpää, förmånshandläggare, tel. 040 578 21 87

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tel. 040 624 1185

Jenni Masanen, socialarbetare, puh. 040 483 6324

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby 

Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tel. 040 624 1185

Sofia Vikberg, socialarbetare, tel. 06 218 4151

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Susanne Nygård, socialarbetare (telefontid kl. 9-10), tfn. +358 6 382 14 01

Besöksadress: Malmska social- och hälsocentral 
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 5 
Pb 111, 68601 Jakobstad 

Yvonne Åkerlund, ledande socialarbetare, tfn. 040 805 1533

Yvonne Nystedt, socialarbetare, tfn. 040 805 1935

Annika Björkskog, socialarbetare, tfn. 040-5035756

Erica Nyblom, socialarbetare, tfn. 0408051685

Toni Lindgren, socialhandledare, tfn. 040 805 1527

Julia Nurmirinta, socialhandledare, tfn. 040 805 1840

Erik Antfolk, socialhandledare, tfn. 040 805 1839

Sarah Goodwin, socialhandledare, tfn. 0408051524

Susann Rintamäki, ledande familjehandledare, tfn. 044 787 7280 

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

Carina Westberg, socialarbetare, tfn. 040 160 09 39

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

Besöksadress: Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Carina Westberg,
tfn. 050 386 5626

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax 

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

Susanne Lindh, socialarbetare, tfn. 06 218 7411

Susanne Amoako, socialarbetare, tfn. 06 218 7409

Annika Svevar, socialhandledare, tfn. 050 538 1060

Marie Ahlholm, socialhandledare, tfn. 050 465 9166

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Anniina Teräs-Kuja-Halkola, ledande socialarbetare, tfn. 040 675 50 71

Chef för barn- och familjesocialarbete

Anette Hakala, tel. 040 744 1227

anette.hakala@ovph.fi

Administrativ chef (barn, familjer och barnskydd)

Elli-Noora Kapiala, tfn. 040 6871694

Barn- och familjesocialt arbete erbjuder stöd till hela familjen med barnets bästa i fokus.

Blankett