Till innehållet

Du kan vända dig till psykosociala centrets tjänster om du upplever psykosociala utmaningar. Sådana utmaningar kan t.ex vara att du känner dig trött och nedstämd eller att du inte kan fungera så som du gjort tidigare. Relationssvårdigheter är också en vanlig sak att söka hjälp för. Tillsammans med vår vårdpersonal får du diskutera din situation och ditt vårdbehov kartläggs.Här finns medicinskvård med läkare och psykiater.

Missbruksvård

Missbruksvården finns för personer med alkohol-, drog- eller andra missbruk. Målet med missbruksvården är att förebygga och minska missbruk samt stöda missbrukaren och dennes anhöriga. Inom missbruksvården erbjuds information, rådgivning, stöd och terapi inom den öppna vården.

Krisgrupper

Krisgruppsverksamheten koordineras från Psykosociala Centret i Närpes. En lokal krisgrupp, som utför den psykologiska efterbearbetningen (debriefing) vid traumatiska olyckor eller ”närapå-händelser” finns i Kaskö, Kristinestad, Närpes och Malax/Korsnäs. Efterbearbetningen ordnas någon dag efter den traumatiska händelsen.

Terapinavigatorn

Så här fungerar terapinavigatorn:

Om du behöver hjälp med din ork och att hantera och utvärdera symtom på psykisk ohälsa, fyll i terapinavigatorn. Terapinavigator påskyndar starten av vården. Det hjälper dig att få en preliminär bedömning av dina symtom och det blir lättare att hitta rätt behandlingsform åt dig. Att fylla i terapinavigatorn tar ca 30 min. Ta en lung stund för dig själv, att fylla i terapinavigatorn. Frågorna kartlägger behoven relaterade till ditt måendet och din eventuella behandling. Efter att du har fyllt i enkäten får du en kod. Kom ihåg att spara den, så att du tillsammans med personalen på mottagningen kan ta del av resultaten. Efter att du fyllt i terapinavigatorn, kontakta Psykosociala centret i ditt område.

Kontaktinformation

Psykosocial centret södra området.

Avdelningssekreterare 040 153 0887. Telefontid vardagar kl. 8-15.

Vårdbedömning 040 162 7198. Telefontider vardagar kl. 9-10 och kl. 12-13.

Krisgruppen 040 615 5079. Telefontid vardagar kl. 08-16.

Avdelningsskötare Mikaela Granfors, 040 540 2014

Ansvarig psykolog Eva-Stina Häggdahl 050 571 0464

Adress

Psykosociala centret i Närpes, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Psykosociala centret i Kristinestad, Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Psykosociala centret i Malax, Köpingvägen 11, 66100 Malax

Psykosociala centret i Korsnäs, Hälsogården, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Psykosociala centret på Kaskö hvc, Slussgatan 11A, 64260 Kaskö