Till innehållet

Tjänsten erbjuder hjälp vid utmanande livssituationer- och kriser samt för mentalvårds- missbrukar- och beroendeproblematik. Du kan kontakta tjänsten om du är orolig över din egen eller en närståendes situation. Orsaker till kontakt kan vara depressionssymptom, ångest, paniksymptom, långvarig stress eller sömn- och insomningsproblem, förlossningsdepression, eget eller närståendes missbruk, spelande eller vidare vägledning till körduglighetsuppföljning. Våra tjänster bygger på ett korttidsterapeutiskt ramverk vilket innebär att det kan vara fråga om allt från ett fåtal möten till maximalt en ett år lång klient- eller vårdrelation. 

Serviceutbud 

 • Rådgivning och handledning
 • Bedömning av vårdbehov
 • Terapeutiska samtal
 • Psykiatritjänster
 • Bedömning av FPA-terapi
 • Vårdhänvisning i samarbete med företagshälsovården
 • Ansökan om rusmedelsrehabilitering via öppenvård
 • Körduglighetsuppföljning
 • Utvärdering av substitutionsbehandling
 • Akupunktur

Klientskap fås genom tidsbeställning. Ta kontakt till din hemkommuns verksamhetsbyrå genom att ringa eller genom den elektroniska tjänsten. Besök vid Vasas kontor/byrå in enlighet med öppehållstiderna.

Krisgruppsverksamhet 

Krisgruppens roll är att erbjuda mental hjälp till dem som upplevt en plötslig traumatisk händelse. Sådana situationer inkluderar psykiskt betungande händelser, såsom en anhörigs eller närståendes plötsliga bortgång, olycksfall, olycka eller självmord såväl som allvarliga tillbud. 

Krisgruppernas verksamhet baserar sig på en Debriefing eftervårds-session som utvecklats för grupper. Man strävar till att sammanträda 1 till 3 dagar efter händelsen, då chockfasen som personen upplevt har avtagit och han eller hon klarar av att hantera ärendet i en debriefing eftervårds-session. Sessionen ordnas inte för enskilda personer eller i situationer där mer än sju dagar har förflutit sedan händelsen. De hänvisas till andra social- och hälsovårdstjänster som anordnas av Österbottens välfärdsområde.

Krisgruppens jour 

Vasa krisgrupp må-sö kl. 8-16, tel.  040 550 1990 

Laihelas krisgrupp må – fre klo: 8 – 16, tel. 040 091 9933

Korsholms och Vörås krisgrupp tel. 044 727 7333. Telefonen är öppen dygnet runt. Ifall ingen svarar på natten, tar vi kontakt på morgonen. 

Hälsorådgivningspunkten TIPSI  

Tjänsten vänder sig till personer som använder injektionsdroger och strävar till att förhindra spridning av infektionssjukdomar och erbjuda tidig vårdhandledning i fråga om rusmedelsberoende. Vid hälsorådgivningspunkten kan du byta ut använda sprutor och nålar till rena och vid behov få en remiss till laboratorieprover för B- och C-hepatit samt HIV. Du kan besöka Tipsi anonymt. 

Hälsorådgivningspunkten är öppen tisdagar och torsdagar kl. 14-16.  

Besöksadress: 
Rådhusgatan 28 
65100 Vasa 

Mentalvårdtjänster

 • per telefon mån–fre kl.10-12 tel. 06 2181415
 • tidsförfrågningar och avbokningar mån-fre kl. 10-12
 • via elektroniska tjänster : KONTAKTFORMULÄR
 • genom att besöka psykociala centret under öppethållningstider, adress Vasaesplanaden 17, våning 6  

telefontider till psykiatriska sjukvårdare:

  o Tis kl. 12-13 tel. 050 551 1281 (Kristiina Mäkelä) 

  o To kl.12-13 tel. 040 861 2765 (Paula Santtila) 

  övriga tider kan du lämna ett ringbud på tel.050 5511281 

• Kontakta Vasakontoret gällande missbruks- och beroendeärenden 

• Telefontid tisdagar och torsdagar kl.12.30-13.30, tel. 044 727 7388 (inte sms). 

• Kontakta Vasakontoret gällande missbruks- och beroendeärenden 

• telefontid till psykiatrisk sjukvårdare tisdagar och torsdagar kl. 08.00-09.00, tel. 040 759 2292 

• Depressionsvårdare, livsstilsvårdare tel. 044 727 1238. Vid obesvarade samtal ringer vårdaren tillbaka. 

• Kontakta Vasakontoret gällande missbruks- och beroendeärenden 

Missbruks- och beroendetjänster 

• per telefon mån–fre kl. 10-12.00 tel. 06 2181415

• tidsförfrågningar och avbokningar mån-fre: 10-12 

• via elektroniska tjänster: KONTAKTFORMULÄR

• genom att besöka kontoret under öppethållningstider, adress Vasaesplanaden 17, våning 6 

Kontaktinformation

Serviceenhetschef Jaana Kilpiö tel: 0406581042 

Adress

 • Vasa  

Psykosociala enheten 

Vasaesplanaden 17, våning 6 

65100 Vasa 

Samservice Lillkyro 

Lillkyrovägen 11 

66500 Lillkyro 

(mottagning på tisdagar) 

 • Laihela 

Psykosociala enheten 

Laihela Hälsovårdscenter 

Vallinmäentie 43 

66400 LAIHIA 

 • Korsholm 

Psykosociala enheten 

Korsholms hälsovårdscentral 

Gamla Karperövägen 17 B  

65610 Korsholm 

Entré D eller huvudingång A, (rum 42, 43 och 44.)

 • Vörå 

Psykosociala enheten 

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral 

Öurvägen 25 

66800 Oravais