Till innehållet

TMS-behandling

TMS-behandling (transkraniell magnetstimuleringsbehandling) innebär att man ger magnet-impulser i huvudet med syfte att påverka hjärncellernas funktion. Man har kunnat konstatera att TMS-behandling har en positiv effekt på depressionstillstånd och ångestproblem. Vid depressionstillstånd ger man snabba magnetimpulser i hjärnans vänstra frontallob. Innan behandlingen inleds måste man göra en magnetundersökning av hjärnan. Under behandlingen sitter du i en behandlingsstol: magnet-impulserna känns som en pulserande, eventuellt lätt stickande känsla på huvudet, målsättningen är en så behaglig och smärtfri behandling som möjligt. Behandlingsgångernas längd beror på behandlingsprotokollet; en behandlingsgång kan till och med vara så kort som ca 4 minuter. Förberedelserna inför första behandlingstillfället räcker ca 45 – 60 minuter, vid följande besök tar förberedelserna 10 – 20 minuter. En vanlig behandlingsperiod omfattar 20 behandlingsgånger under ca fyra veckors tid. Behandlingen utförs på vardagar, dvs fem gånger per vecka.

Elbehandling (ECT)

Elbehandling (ECT) används vanligtvis för djupt deprimerade patienter, då andra behanlingsformer inte ger tillräckligt effektiv hjälp tillräckligt snabbt eller i de fall då andra behandlingsmetoder ger biverkningar. Elbehandling är den mest effektiva behandlingsformen vid djup depression. Elbehandlingen kan även ha andra psykiatriska eller neurologiska indikationer.

Elbehandling kan förverkligas både inom avdelnings- och öppenvården. Elbehandling ges vanligen som en seriebehandling omfattande flera behandlingstillfällen. Antalet behandlingstillfällen planeras individuellt (6-12 ggr). Vid behov kan elbehandlingen fortsätta som en underhållsbehandling, t.ex med frekvensen x 1/månad. Vanligen förverkligas elbehandlingen två morgnar per vecka. Själva behandlingsåtgärden är smärtfri och förverkligas under narkos. Elbehandling ges på uppvakningsenheten inom Vasa centralsjukhus anestesiavdelning.  

Transkraniell stimulering av hjärnan med likström, tDCS (transcranial Direct Current Stimulation)

tDCS (transcranial Direct Current Stimulation) är en icke-invasiv och smärtfri behandlingsform för att aktivera eller bromsa nervcellernas funktion i hjärnbarken. Metoden baserar sig på att med hjälp av svag elektrisk ström (1 – 2 mA) lokalt öka eller minska signalerna mellan nervcellerna. Stimulationsbehandling med likström kan användas vid behandling av t.ex. depression, tinnitus eller långvarig smärta orsakad av nervskada. Behandlingsperiodens längd fastställs individuellt, den inledande perioden är vanligen 4 veckor lång och behandlingarnas frekvens är x 5 per vecka (må–fre), varefter den fortsatta behandlingen bedöms individuellt. Avslutandet av behandlingen sker vanligen stegvis genom att korta av behandlingsgångernas frekvens.

Ketamin-infusionsbehandling

  • Ketamin används som behandlingsform vid vårdresistent depression, för att lindra suicid-benägenheten och för depressionspatienter som lider av smärta parallellt med depressionen.  

Ketamin ges intravaskulärt som infusion. Under infusionen befinner sig patienten i liggande läge. Under behandlingsdagarna innan infusionen inleds, under tiden infusionen pågår och efter åtgärden mäts blodtrycket och syresaturationen via en mätare som fästs på fingertoppen. Efter behandlingen följs måendet upp på enheten under en timmes tid. Ketamin-behandling ges på uppvakningsenheten vid anestesiavdelningen i Sandviken.  

Hur få vård hos oss?

För en vårdbedömning inom Neuromodulationsarbetsgruppen krävs läkarremiss.

Kontaktinformation

Psykiatriska polikliniken 06 213 2272

Telefontid vardagar kl. 8-10 och 13-15.

Adress

Vasa Centralsjukhus, H-huset, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa