Till innehållet

Det mångprofessionella arbetsteamet består av läkare, psykiatriska sjukskötare, psykologer och socialarbetare som står till tjänst med: 

  • samtal och krishjälp 
  • psykoterapeutisk vård 
  • arbetskapacitetsutredningar 
  • förebyggande vård och rehabilitering 
  • konsultationer 
  • gruppterapi (panikgrupper och depressionsgrupper) 

Vårdmetoderna riktas till enstaka personer, familjer och grupper. 

Hur få vård hos oss?

Man kan kontakta vuxenmottagningen med eller utan läkarremiss genom att kontakta tfn (06) 786 2355 under telefontiden kl. 8 – 12 varje vardag. 

Vid vuxenmottagningen jourar en sjukskötare dagligen måndag – fredag kl. 9 – 12, vilket möjliggör snabb kontakt och/eller koordinering av vården. Ingen läkarjour. 

Dejourerande sjukskötare endast akuta fall och nya patienter! 

  • Till jouren kan man söka sig vid svåra psykiska krissituationer. 
  • Före man kommer till jouren bör man per telefon kontakta tfn (06) 786 1720 eller 050-4098907 
  • Kvällstid och under veckoslut görs jourmässiga kontakter via hälsovårdscentralen.

Servicehandledning

Servicehandledaren hjälper dej att hitta personlig service som behövs och är lämplig i din situation. 

Av servicehandledaren får du information, rådgivning, handledning samt koordinering av dina ärenden gällande socialvård, hälso- och sjukvård samt boenden. 

Vid utskrivning från sjukhus kan servicehandledaren också koordinera din fortsatta vård. 

Servicehandledning, Mentalvård 

044 721 7500 

Kontaktinformation

Palvelupaikat 

Psykiatrisk vuxenmottagning 

Psykiatrisk vuxenmottagning 
Kållbyvägen 7 
Pb 111, 68601 Jakobstad 
Ingång H, sjukhusets våning 4 
 
Kanslitelefon 
– Måndag – fredag kl. 8 – 12 

06 786 2355 

Psykiatrisk sjukskötare, dejourerande 

Psykiatrisk sjukskötare 

Akuta fall och nya patienter. 
Måndag – fredag kl. 9 – 12 

06 786 1720/050-4098907 

Psykiatrisk sjukskötare, Nykarleby 

Psykiatrisk sjukskötare 

Psykiatrisk sjukskötare i Nykarleby 
Nykarleby välfärdscentral 
Mathesiusgatan 9, ingång A 
66900 Nykarleby 

06 786 1111