Till innehållet

Ungdomsstationen Klaara

Ungdomsstationen Klaara erbjuder grundläggande tjänster för 13-24-åringar med fokus på att stöda livskompetens, förebygga och behandla problem som gäller psykisk hälsa, missbruk och beroenden.  Vi erbjuder rådgivning, handledning och enskilda stödsamtal. Våra tjänster är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria för klienterna. Någon remiss behövs inte för våra tjänster. 

Vi erbjuder hjälp vid utmanande livssituationer och -kriser samt med problem som gäller psykisk hälsa, missbruk och beroenden. Du kan kontakta oss om du har till exempel symptom på depression, ångest, svårigheter att sova eller somna eller om du är orolig för din egen eller någon närståendes situation. Vi hjälper dig om du har svårt med skolan eller dina studier, om det förekommer problem i din vänkrets eller om framtiden bekymrar dig. Referensramen för våra tjänster bygger på korttidsterapi.

 • Terapeutiska samtal 
 • Rådgivning och handledning 
 • Överläkartjänster från den psykiatriska vården och missbrukarvården för klienter på ungdomsstationen 
 • Utvärdering av FPA-terapi 
 • Vårdhänvisning i samarbete med företagshälsovården eller läroanstalten 
 • Ansökan om rusmedelsrehabilitering från öppenvården 
 • Körduglighetsuppföljning 
 • Utvärdering för substitutionsbehandling 

Du kan boka in dig till oss via tidsbokningen. Du kan kontakta ungdomsstationen via telefon, e-tjänsten eller genom att besöka stationen utan tidsbokning på vardagar kl. 9-11. 

Tidsbokning och rådgivning på vardagar kl. 9-11 tfn 06 325 2850 

Annullering av bokad tid på vardagar kl. 9-15 tfn 06 325 2850 

Ledande Handledare Cecilia Sundman tfn 040 178 0072

Adress

Ungdomsstationen Klaara  

Kyrkoesplanaden 23 

65100 Vasa 

Ungdomsstationen Fiilis

Ungdomsstationen Fiilis erbjuder samtalsstöd och rådgivning för ungdomar mellan 12 och 29 år. Besök på Fiilis är konfidentiellt, frivilligt och kostar inget för dig.

Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning när du

 • vill prata med någon som lyssnar 
 • känner stress och ångest 
 • känner dig utmattad och överbelastad 
 • har sömnsvårigheter 
 • kämpar med ensamhet 
 • har det svårt i skolan 
 • går igenom en kris 
 • vill prata om ditt parförhållande

På Fiilis finns möjlighet att träffa

 • psykiatrisk sjukskötare (måndag-fredag) 
 • kurator/magister i socialpsykologi (en dag i veckan)

 • David Sandström 040 805 1216 för att komma överens om en tid 
 • Om du vill du kan be om en tid genom att SMS:a 
 • Föräldrar och vänner är också välkomna att kontakta Fiilis

Adress

 • Musikcafé After Eight, innergården, i en röd byggnad 
 • Storgatan 6, 68600 Jakobstad 

Terapinavigatorn

Så här fungerar terapinavigatorn:

Om du behöver hjälp med din ork och att hantera och utvärdera symtom på psykisk ohälsa, fyll i terapinavigatorn. Terapinavigator påskyndar starten av vården. Det hjälper dig att få en preliminär bedömning av dina symtom och det blir lättare att hitta rätt behandlingsform åt dig. Att fylla i terapinavigatorn tar ca 30 min. Ta en lung stund för dig själv, att fylla i terapinavigatorn. Frågorna kartlägger behoven relaterade till ditt måendet och din eventuella behandling. Efter att du har fyllt i enkäten får du en kod. Kom ihåg att spara den, så att du tillsammans med personalen på mottagningen kan ta del av resultaten. Efter att du fyllt i terapinavigatorn, kontakta Psykosociala centret i ditt område.