Till innehållet

Klient- och servicehandledning

I klient- och servicehandledningen ingår handledning med låg tröskel, information och rådgivning samt bedömning av service -och omsorgsbehov. Klienten får, i förebyggande syfte, information om tillgängliga servicealternativ samt lösningar för att stödja sitt eget välmående. Rådgivning och handledning kan, när den är som enklast, vara telefonrådgivning eller annan rådgivning, som inte förutsätter att klienten legitimerar sig. En mer individuell handledning kan dock ges till en klient som identifierar sig.

Klient- och servicehandledning

SAS-byrån (SAS från finskans Selvitä–Arvioi-Sijoita) är en informations- och serviceenhet som förmedlar kortvariga och långvariga vårdplatser.

Kartläggningsteamet i Vasa och Helmi-teamet i Jakobstad erbjuder samordnad betjäning av nya klienter inom hemvården.

På Vasa centralsjukhus kan du boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 07.00-15.00. Servicerådgivarnas telefonnummer är 06 213 1315.
På Malmska sjukhuset kan du boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 08.00-14.00. Servicerådgivarnas telefonnummer är 050 4772062.