Till innehållet

Kund- och servicehandledning

Kund- och servicehandledning inkluderar verksamhet på flera olika nivåer. Till verksamheten hör allmän inledande handledning, rådgivning och kommunikation för social- och hälsovården. Kunden får, i förebyggande syfte, information om tillgängliga servicealternativ samt lösningar för att stödja sitt eget välmående. I kund- och servicehandledningen ingår handledning med låg tröskel, information och rådgivning samt bedömning av service -och omsorgsbehov. Rådgivning och handledning kan, när den är som enklast, vara telefonrådgivning eller annan rådgivning, som inte förutsätter att kunden legitimerar sig. En mer individuell handledning kan dock ges till en kund som identifierar sig.

Kund- och servicehandledning

SAS-byrån (SAS från finskans Selvitä–Arvioi-Sijoita) är en informations- och serviceenhet som förmedlar kortvariga och långvariga vårdplatser.

Kartläggningsteamet i Vasa och Helmi-teamet i Jakobstad erbjuder samordnad betjäning av nya klienter inom hemvården.

Besök i syfte att främja välbefinnande och hälsa, hälsoträffarna för 77 åringar och allmän servicerådning.

På Vasa centralsjukhus kan du boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 07.00-15.00. Servicerådgivarnas telefonnummer är 06 213 1315.

Vårt sjukhus är tvåspråkigt, vilket betyder att du har rätt att bli betjänad på svenska eller finska, från den första kontakten fram till det att din vård på sjukhuset avslutas.

Patienttransportörerna transporterar alla patienter som är inskrivna på sjukhuset (på avdelning) till behövliga undersökningar och tillbaka till hemavdelningen. Patienttransportörerna arbetar vardagar mellan kl. 7-16.

Vi hjälper våra samarbetsenheter att nå klienter i telefontrafiken. Vi strävar efter att svara på de telefonsamtal som enheterna själva inte hinner med vid överbelastade situationer.