Till innehållet

Sjukhustjänster för barn och unga

Barnpolikliniken är en remisspoliklinik där vi undersöker och vårdar barn och ungdomar i åldern 0-16 år. Barnpolikliniken har verksamhet i Vasa och Jakobstad. På barnpolikliniken finns mottagningar för många olika problem och sjukdomar.

På barnneurologiska enheten undersöker och vårdar vi 0-16-åriga barn och ungdomar med neurologiska symptom och sjukdomar.

Vi finns på två våningar. På A8 har vi Intensivövervakningen för nyfödda, där vårdar vi sjuka nyfödda och för …