Till innehållet

Geriatrisk specialsjukvård

På specialgeriatriska avdelningen vårdas åldringar som av någon hastigt påkommen anledning är oförmögna att klara sig hemma