Till innehållet

Kirurgiska tjänster

På operationsavdelningen görs årligen ca 5 000 operationer. Av dessa är ungefär hälften dejouroperationer.

På preoperativa polikliniken kartlägger vi patientens hälsotillstånd inför en planerad operation med hjälp av intervjuer och undersökningar.

Välkommen till kirurgiska polikliniken, här sköter vi patienter från många olika specialområden. 

Dagkirurgi är en avdelning för planerade operationer. Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och blir hemförlovad samma dag.