Till innehållet

Angioskötarens mottagning

Angiopolikliniken är en skötarmottagning där patienten förbereds och informeras inför en koronarangiografi (kranskärlsundersökning). Före besöket tas blodprov, EKG och andra nödvändiga prov och undersökningar. 

Inför besöket fyller patienten  i de förhandsuppgifter som det frågats efter i kallelsebrevet. Under besöket får patienten information om kranskärlsundersökningens förlopp samt om eftervården. Patienten kan också ställa frågor.

En stor del av besöken görs som intervjuer per telefon.

Angioskötarens mottagning

Hjärtskötarens mottagning

Till hjärtskötarens mottagning kommer patienter med kranskärlssjukdom och hjärtopererade patienter som hör till specialsjukvården. Hjärtskötaren ger information om allt som berör kranskärlssjukdomen. Hon ger också information om olika hjärtkurser och möjlighet till rehabilitering, samt om hjärtföreningarnas verksamhet.

Pacemakermottagning

På pacemakerpolikliniken görs årliga granskningar av pacemakern.  Dessutom utförs akut mottagning samt pre- och postoperativa tester och kontroller.

På medicinska polikliniken hålls planerade mottagningar tre dagar per vecka. Mottagningen sköts av kardiolog och pacemakerskötare. Pacemakerskötaren har också egna mottagningar.

Pacemakerskötaren ger tider till pacemakerpolikliniken.

Hjärtsviktskötarens mottagning

Hjärtsviktpatienter och deras anhöriga har möjlighet att få enskild handledning och information angående hjärtsviktpatientens bakomliggande sjukdom, egenvård, symptom, medicinering, behandling, sociala förmåner.

Dessutom erbjuder vi patienterna uppföljning polikliniskt med kontroll av blodprov, blodtryck, puls, vikt, ödem med mera. Vi kan även optimera hjärtsviktmedicineringen i samråd med läkare och enligt bestämda direktiv. Remittering till hjärtsviktskötarmottagningen skall ske med en särskild uppgjord remiss av en inremedicinsk läkare, kardiolog eller av den för vår verksamhet ansvariga läkare.

Ta kontakt

Läge: Y1B, Vasa centralsjukhus
Hjärtskötare
06 213 2622
Telefontid kl 10.00-14.00

Hjärtskötare i Jakobstad, ingång H, våning 4.
Må-fre kl 9:00-10:00
Tel. 06 7862233

Avdelningssekreterare
Förfrågningar om remisser och tidsbokningar
Vardagar kl. 8 – 9 och måndag – torsdag 13 – 13:30

Tel. 06 7862200