Till innehållet

Olika arbetssätt är att lära ut egenvård och handleda patienterna, funktionell och manuell terapi samt terapi i form av hjälpmedel och kliniskt arbete när man behandlar hud- och nagelproblem förorsakade av olika sjukdomar. Man strävar till att patienten själv har färdighet att ta hand om sina fotproblem och att patienten vet när det finns behov att söka sig till professionell vård. Handledning sker vid varje besök hos fotterapeuten.

Fotterapeuten behärskar principerna får sårvård och mekaniska åtgärder. Fotterapeutens specialkunskap i sårvård är avlastande behandling. Förutom avlastande behandling gör fotterapeuten avlastande hålfotsinlägg som behandlar felställningar och funktionella besvär i fotbladen samt förhindrar problem med fötterna.

Den största delen av besök hos fotterapeuten på medicinska pkl. består av patienter med diabetes och reumatiska sjukdomar, men fotterapeuten står till tjänst för alla patientgrupper på basen av en remiss av läkaren. Fotterapeuten har som stöd en mångprofessionell arbetsgrupp. På basen av en helhetsundersökning gör man en vårdplan vars mål är att förebygga och lindra problem och värk.

Patienten bör ta med sig till mottagningen ev. tidigare hålfotsinlägg samt skor som används mest, om patienten använder s.k.inneskor bör dom också tas med.

Fotarbetsgruppen

Mångprofessionella diabetesfotarbetsgruppen tar emot patienter som har benproblem av brådskande natur och där det krävs specialexpertis. Fotarbetsgruppens uppgift är att planera och arrangera så snabb och effektiv vård som möjligt åt patienten.

Till fotarbetsgruppen hör fotterapeut, diabetesläkare och –skötare, kärlkirurg, medicinalvaktmästare och hjälpmedelstekniker. Vid behov konsulterar man också ortoped.