Till innehållet

Till diabetesskötarnas arbetsuppgifter hör individuell handledning och stöd för egenvård av patienter med typ 1- och svåra fall av typ 2-diabetes. Diabetesskötarna samarbetar mångprofessionellt med sjukhusets vårdpersonal, andra yrkesgrupper och hälsovårdscentralens  diabetesskötare i sjukvårdsdistriktet.

Diabetesskötarna organiserar skolning om diabetes vid behov till personer med diabetes eller vårdpersonalen. Vårdförnödenheter fås från egen hälsocentral mot intyg.

Kontaktuppgifter

Om du har remiss till Diabetesskötarens mottagning kan du kontakta skötaren under telefontiden vardagar kl. 12–13 på följande nummer: 06 213 2620 eller 06 213 2659.

Om du inte har remiss till mottagningen ska du först kontakta Diabetesenheten i Österbotten, mer info samt områdesvisa kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.

Övriga tjänster