Till innehållet

Inremedicinska tjänster

Andningsförlamningsenheten vårdar patienter som behöver respiratorbehandling i deras egna hem

På avdelningen för inremedicin och neurologi vårdas patienter med inremedicinska, neurologiska och nefrologiska sjukdomar samt patienter med infektioner.

På dialysavdelningen behandlas patienter med en nedsatt njurfunktion som kräver dialys. Vid dialys rengörs blodet från slaggprodukter och överflödig vätska avlägsnas från kroppen.

Vi undersöker och behandlar patienter med olika lungsjukdomar. En stor del av våra patienter kommer för utredning och vård av sömnapné. Vi behandlar även patienter som behöver olika typer av andningsstöd på grund av långvarig andningsinsufficiens.

På neurologiska polikliniken undersöks och vårdas patienter med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärncirkulationsstörningar, minnessvårigheter och muskelsjukdomar.

På hudpolikliniken undersöker och vårdar vi olika hudsjukdomar: hudtumörer, psoriasis, eksem, autoimmuna sjukdomar, grav akne, svårskötta sår och allergier. Vi gör bl.a. hudbiopsier, frysbehandlingar, PDT-behandlingar, allergiutredningar och ger ljusbehandlingar i olika former.

Enheten består av ögonenheten och ögondagskirurgin, samt närmottagningen på Jakobstads sjukhus.
Enheten är öppen vardagar kl. 8.00-15.00.