Till innehållet

Välkommen till mödrapolikliniken

Mödrapolikliniken är en tidsbeställningspoliklinik och när remissen anlänt och blivit behandlad skickar vi hem en tid per brev eller i brådskande fall per telefon. Besöken är avgiftsbelagda.

Ta alltid med dig rådgivningskortet till besök på mödrapolikliniken. På besöket tas vid behov de vanliga rådgivningskontrollerna (blodtryck och urinprov) samt CTG (hjärtljudskurva). Därefter träffar du läkare och kan diskutera eventuella frågor kring graviditeten. Ultraljud görs i de flesta fall. Med ultraljud kan man uppskatta babyns mående, bjudning och storlek. Vanligen utförs inre undersökning för att bedöma livmodermunnens mognad. 

För att få ett lugnt undersökningstillfälle, önskar vi att inga barn tas med till undersökningarna.

Graviditetstoxemi

Med graviditetstoxemi avses en situation då patientens blodtryck är förhöjt jämfört med utgångsvärdena, det finns äggvita i urinen och patienten kan lida av huvudvärk, synstörningar, svullnad eller smärta i övre delen av buken.

I första hand behandlas förhöjt blodtryck med vila och läkemedel.

Hepatos

Vid hepatos lider patienten av svår klåda främst i handflator och på fotsulor, eventuellt även på övriga ställen av kroppen. Leverfunktionsprover tas.

Vid behov påbörjas läkemedelsbehandling mot hepatos.

Graviditetsdiabetes

Ifall värdena i glukosbelastningen är avvikande, har den gravida graviditetsdiabetes. Efter graviditeten normaliseras blodsockret vanligen, men kan hos en del leda till debut av diabetes mellitus typ 2. Graviditetsdiabetes hos modern betyder inte att barnet kommer att få diabetes.

En förhöjd blodsockernivå under graviditeten kan leda till att fostret växer mer än normalt. För att fostret ska växa normalt och må bra är det viktigt att hålla blodsockret inom normala gränser med hjälp av rätt kost och motion. I vissa fall behandlas graviditetsdiabetes med läkemedel i tablettform eller med insulininjektioner.

Kronisk sjukdom hos modern

När mamman har en kronisk sjukdom som kan påverka graviditeten och fostret kommer hon på kontroll till mödrapolikliniken. Epilepsi, diabetes, reuma, hepatit, HIV, blodtrycks- och hjärtsjukdomar, ventromboser och astma är exempel på kroniska sjukdomar som uppföljs via mödrapolikliniken.

Även i de fall pappan har hepatit eller HIV uppföljs mamman och fostret på mödrapolikliniken.

Tvilling- eller trillinggraviditet

Vid flerbördsgraviditeter uppföljs främst tillväxten hos fostren samt livmodermunnens mognad. Kontroller sker regelbundet på mödrapolikliniken under hela graviditeten.

Sätesbjudning

När fostret ligger i sätesbjudning skickar rådgivningen en remiss till mödrapolikliniken i slutet av graviditeten. Fostrets bjudning kontrolleras med ultraljud och vid sätesbjudning görs eventuellt yttre vändning.

Ifall fostret inte går att vända, planeras förlossningen individuellt för varje patient med beaktande av fostrets storlek och mammans bäcken. I de flesta fall görs en magnetröntgenundersökning, pelvimetri, för att få mammans bäckenmått.

Förtidiga sammandragningar

Ifall mamman har förtidiga (< graviditetsvecka 34) sammandragningar ska hon ta kontakt till rådgivningen, som skickar remiss till mödrapolikliniken vid behov.

Planering av förlossning

Remiss skickas till mödrapolikliniken från rådgivningen för planering av förlossning i följande fall: tidigare kejsarsnitt, om det funnits problem i samband med tidigare förlossning, misstanke om stort foster eller trångt bäcken eller om mamman har någon sjukdom som kan påverka förlossningen.

Graviditeten går över tiden

Normalt varar en graviditet i 37-42 veckor. Om graviditeten gått över tiden med 10-12 dagar kommer mamman på kontroll till mödrapolikliniken för uppföljning av mammans och fostrets tillstånd samt livmodermunnens mognad. Behovet av en eventuell igångsättning bedöms individuellt. Igångsättning sker senast då graviditeten pågått 42 veckor.

Mödrar med missbruksproblem

Rådgivningen skickar remiss till mödrapolikliniken om mamman har eller har haft drog-, alkohol- eller läkemedelsmissbruksproblem och mamman överförs till HAL-polikliniken.

Ultraljudsundersökningar under graviditeten

På mödrapolikliniken utför vi screeningsultraljuds-undersökningar. Dessa är frivilliga och avgiftsfria. Du får information på rådgivningen om möjligheten att delta i de olika undersökningarna. Det är viktigt att du har tänkt igenom vilka undersökningar du vill delta i och vad de innebär.

Din rådgivning skickar en remiss till mödrapolikliniken och du får en kallelse hemskickad per post.

Vid ultraljudundersökningen önskar vi att högst en vuxen är närvarande för att garantera ett lugnt undersökningstillfälle, inga barn med.

Via länken nedan hittar du mer information om olika screeningmetoder.

Om förlossningen skrämmer dig på ett sådant sätt att du behöver mera stöd kan du från rådgivningen bli remitterad till polikliniken för förlossningsrädsla. Remiss behövs alltid.

Arbetsgruppen består av läkare, barnmorska och vid behov psykolog. I samband med besöket går man genom din rädsla och vad du oroar dig över. Tillsammans funderar ni på den kommande förlossningen. Besöket är avgiftsbelagt.

Polikliniken för förlossningsrädsla fungerar i samarbete med Vasa centralsjukhus mödrapoliklinik (A8) och förlossningssal (B4).

Öppethållningstider

Vardagar kl. 8.00–15.00

Tfn. 06 213 2032

Till amningspolikliniken kan du vända dig för att få praktisk hjälp för en fungerande amning. Målet är att främja och stöda amningen för alla mammor. Alla mammor kan avgiftsfritt söka sig till amningspolikliniken.

Till polikliniken kan du komma via BB-avdelningen, barnavdelningen, rådgivningen eller genom att själv ringa och beställa tid via vår amningsstödtelefon.

Vid amningsproblem, ring amningsstödtelefon 044 323 2072 (dygnet runt, om ingen svarar – ring senare på nytt).

Amningspolikliniken finns i Vasa centralsjukhus, A-byggnadens 8:e våning (Mödrapolikliniken)

Öppethållningstider

Måndag och torsdag kl. 8.30–15.00

Obs. Inga syskon med!

På polikliniken vårdas gravida med drog-, alkohol- och läkemedelsmissbruk. Remiss till polikliniken görs för alla aktiva missbrukare och också för sådana som nyligen har varit missbrukare.

Den gravida kommer vanligtvis på fyra besök till polikliniken under graviditetsvecka 12 och 21 till barnmorska (ultraljudsundersökningar) samt vecka 28 och 34 (36) till läkaren. HAL-polikliniken finns i Vasa centralsjukhus, A-byggnadens 8:e våning (Mödrapolikliniken).

Den gravida vårdas i samarbete med öppna- och socialvården och man eftersträvar att hålla gemensamma nätverksträffar under graviditeten.

Avsikten med vården är att säkra en trygg start i livet för den nyfödda.

Ta kontakt

Se mödrapoliklinikens kontaktuppgifter nedan (Vasa centralsjukhus)

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 51,50 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades

Ta kontakt

Läge: A8

Öppethållningstider: vardagar kl. 8.00–15.00

Kansli: tfn 06 213 2022, telefontid vardagar kl. 14.00-15.00

Fax 06 213 2028

Ultraljudsundersökningar:

tfn 06 213 2023, mån. och to. kl. 14.00-15.00

Sena tidsavbokningar pga sjukdom kan meddelas till avdelningssekreterare tfn 06 213 2021

Mödrapolikliniken
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Barnmorska, mödrapoliklinik
Vårdfrågor, tidsändringar
Tfn 06 786 2443, måndag-fredag kl. 8:15 – 9

Sena tidsavbokningar pga sjukdom kan meddelas till avdelningssekreterare tfn 06 786 2143