Till innehållet

Förlossning och gynekologi

På vår avdelning sköter vi om alla förlossningar och på bäddavdelningen vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter.

Mödrapolikliniken erbjuder specialsjukvård vid uppföljning och vård av riskgraviditeter, fosterdiagnostik och förlossningsplanering åt mammor. Mödrapolikliniken har verksamhet både i Vasa och Jakobstad. I samband med mödrapolikliniken finns även polikliniken för förlossningsrädsla, amningspolikliniken samt HAL-polikliniken för mammor som har/har haft missbruksproblem.

Gynekologiska polikliniken erbjuder specialsjukvård åt kvinnor med olika gynekologiska besvär samt till kvinnor och par som drabbats av missfall eller barnlöshet eller önskar abort. Gynekologiska polikliniken har verksamhet både i Vasa och Jakobstad.

Förlossningssalen fungerar som en akutavdelning och förutom förlossningar sköter vi om gravida akutpatienter från 20 graviditetsveckor och framåt. Verksamheten i förlossningen pågår dygnet runt. Förlossningssalen finns på fjärde våningen, B4 i Vasa centralsjukhus huvudbyggnad. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På natten kl. 22.00–06:00 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången.   

På vår avdelning vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och patienter med kvinnosjukdomar. Gravida kommer vanligen till avdelningen via mödrapolikliniken eller förlossningssalen. Tillstånd som kräver sjukhusvård för gravida kan vara bl.a. mors sjukdom, högt blodtryck och för tidiga sammandragningar. Till avdelning A4 kommer man ca 2-3 timmar efter förlossningen. Efter ett kejsarsnitt kommer man till oss från uppvakningen. Som patient med en kvinnosjukdom kommer du till oss t.ex. inför en planerad operation eller via akuten. På avdelningen sköts operations- och åtgärdspatienter, patienter med problem i början av graviditeten och graviditeter som avbryts samt patienter med akuta kvinnosjukdomar.

På Seri-stödcentret vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi hjälp och stöd till personer som utsatts för sexuellt våld.
”Sexuellt våld är till exempel trakasserier, tvång till förnedrande eller obehaglig sexuell handling, tvång till samlag, incest och våldtäkt”. (THL)

Här får du information om olika fosterdiagnostikmetoder som används under graviditeten.

Förlossningssalen finns på fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På detta sätt meddelar ni er ankomst. På natten kl. 22.00–06:00 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången. 

Vi fungerar som en akut avdelning. Vi sköter förlossningar och obstetriska akutpatienter från 20 graviditetsveckor och framåt. Vi har alltid yrkespersoner på plats som kan se till att mor och barn mår bra dygnet runt: barnmorskor, förlossningsläkare, barnläkare, anestesiläkare, och anstaltsvårdare. I förlossningssalen finns fem förlossningsrum, två observationsrum och en bastuavdelning. På Vasa centralsjukhus föds årligen ca 1200 barn.

På BB och den gynekologiska avdelningen vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter

Vi finns på våning A4

Kansli: 06 2132072

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku 040 4828573