Till innehållet

De vanligaste behandlingarna inom hemsjukhuset är 

  • intravenös läkemedelsbehandling (dropp) med antibiotika
  • blod-dropp 
  • vård av isoleringspatienter hemma 
  • palliativ vård och vård i livets slutskede
  • blodprov i samband med hembesök 

Du kan bli patient i hemsjukhuset med remiss från vårdande läkare. 

Vården vid hemsjukhuset förutsätter att patienten själv är villig att överföras som patient till hemsjukhuset. Allmänkonditionen/funktionsförmågan bör vara så bra att du klarar dig hemma mellan hemsjukhusbesöken självständigt eller med stöd av anhöriga och/eller hemvård.

Kontaktuppgifter 

Vi ger kontaktuppgifter till hemsjukhuset i samband med att du blir patient.

Målgrupp

Personer över 18 år, personer i arbetsför ålder, äldre.

Serviceställen

Vi erbjuder hemsjukhusservice i följande områden:

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby varje dag kl 8-22.  

I Vasa och Korsholm fungerar hemsjukhuset dygnet runt alla dagar i veckan 24/7.

Teamet ger också hemsjukhusservice till Laihela.

Från september har vi också ett team i södra området, som ger hemsjukhusservice 24/7 till befolkningen i Närpes, Kaskö och Korsnäs.

Pihlajalinnas Bottenhavets hälsa Oy sköter hemsjukhusservicen i Kristinestad.

Vi har som målsättning att erbjuda jämlik hemsjukhusservice för befolkningen i Österbotten.

Tillhörande tjänster