Till innehållet

Vad är talterapi?

Föremål för talterapin är svårigheter med

· talet

· språket

· kommunikationen/interaktionen

· rösten

· läsande och skrivande

· att äta och svälja

· munnens motoriska funktion

Telefonservice och serviceställen

Centralsjukhuset, talterapi tel. 06 218 1111

Vasa, Laihela talterapi för barn

tel. 040 184 0226 (finskspråkiga barn i skolåldern)

tel. 040 0973045 (svenskspråkiga barn under skolåldern)

tel. 040 186 6021 (finskspråkiga barn under skolåldern)

Terapicentret Fyrklövern
Dammbrunnsvägen 4, byggnaden 3, våning 1.
65100 Vasa

Nykarleby, Pedersöre, Larsmo barn tel. 050 461 1167, 050 434 3817

Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 3 (väntrum Hannes)

Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo vuxna tel. 050 438 5950

Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 2. (väntrum Mars)

Jakobstad,  barn tel. 050 369 9158

Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 3 (väntrum Hannes)

Korsholm-Vörå, talterapi

tel. 044 424 9221 (finskspråkiga + svenskspråkiga Korsholm)

tel. 044 727 1250 (svenskspråkiga Korsholm, Vörå)

Korsholm
Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, Smedsby

Vörå
Oravais hälsovårdscentral
Öurvägen 25, Oravais

Närpes, Kaskö, Kristinestad tel. 050 378 5942

Malax, Korsnäs tel. 040 669 3910, talterapi för barn

Närpes, Malax, Korsnäs, Kaskö, Kristinestad, talterapi för vuxna tel. 040 660 2145

Psykosociala enheten
Närpesvägen 4
64200 Närpes, Finland