Till innehållet

Rehabiliteringshandledning som en helhetsinriktad stödtjänst

Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas direkt, utan remiss. Även anhöriga, egna terapeuter och andra sakkunniga i klientens rehabiliteringsprocess kan kontakta rehabiliteringshandledaren med klientens medgivande.   

Rehabiliteringshandledaren: 

  • Handleder och informerar familjen, klientens anhöriga och samarbetspartner i rehabiliteringsärenden 
  • Handleder familjen och ger information om olika former av stöd och hjälper till att fylla i olika ansökningsblanketter 
  • Kan delta i planeringen av ändringsarbeten i bostaden tillsammans med klienten och handikappservicen genom att göra hembesök och kartlägga behovet av hjälpmedel och ge rekommendationer om hjälpmedel. 
  • Stöttar klienten och informerar om olika former av stöd samt hjälper till med att fylla i ansökningsblanketter.  

Telefonärenden

Vuxna 

Kroniska sjukdomar (inremedicinska sjukdomar, hud- och smärtsjukdomar) 

040 728 8051 

Neurologiska sjukdomar och klienter på avdelningen för krävande rehabilitering 

044 323 2422 

Ryggmärgsskada 

040 634 2405 

Hörselskada 

040 728 8046 

Synskada 

0400 792 428 

Lung- och cancersjukdomar och klienter inom den palliativa vården 

040 7085035 

Barn 

Neurologiska sjukdomar och neuropsykiatriska störningar  

040 760 1267 

Hörselskada 

040 578 2848 

Synskada, specifik språkstörning 

040 770 0105 

Kroniska sjukdomar (inremedicinska sjukdomar, hud- och smärtsjukdomar) 

044 323 2425 

Serviceställen

Roparnäs C3, Seriegatan 4